Nieuws

GGZ Delfland start digitaal portaal voor cliënten

Samen met Diana Bron, voorzitter van de cliëntenraad, gaf Anouschka Visser, directeur behandelzaken van GGZ Delfland, vandaag symbolisch het startsein voor Mijn GGZ Delfland. Cliënten van 18 jaar en ouder kunnen in het portaal informatie vinden die van belang is voor hun behandeling en herstel. Naast de wettelijke verplichting om digitale inzage in een dossier te geven per 1 juli 2020, geeft de organisatie met Mijn GGZ Delfland concrete invulling aan het streven om persoonlijke zorg dichtbij te brengen.

Meer regie en herstel

Mijn GGZ Delfland is een aanvulling op de gesprekken die cliënten hebben met hun behandelaar. Via een veilige login op de website van GGZ Delfland, krijgen cliënten toegang tot informatie uit hun zorgdossier. Zij kunnen inzicht krijgen in hun eigen behandelplan, brieven en rapportages. Ook kunnen zij behandelafspraken inzien, naasten inzage verlenen, hun medicatie inzien, vragenlijsten invullen, aan de slag met online behandelmodules of een bericht sturen naar hun behandelaar. GGZ Delfland biedt op deze manier cliënten meer regie op hun herstel.

 

Persoonlijke zorg dichtbij

GGZ Delfland wil persoonlijke zorg dichtbij brengen. ’Dichtbij hoeft niet in alle gevallen een bezoek op locatie te zijn. Soms volstaat een bericht naar de behandelaar en zijn reactie daarop‘, aldus Daan van Dam. Als psychiater en projectleider van de pilot is hij zeer nauw betrokken bij de implementatie van het portaal. ‘We zijn ervan overtuigd dat cliënten baat hebben bij een zo gelijkwaardig mogelijke verstandshouding en communicatie met hun behandelaar. Het cliëntportaal ondersteunt dit, waardoor hun eigen regie op hun herstel vergroot.‘, vervolgt hij.

 

Wettelijke verplichting

Vanaf 1 juli 2020 is het verplicht om cliënten digitaal inzage in hun dossier aan te bieden. Mijn GGZ Delfland, ontwikkeld in nauwe samenwerking met EPD-leverancier NEXUS Nederland en applicatieontwikkelaar Turn2Media, biedt de mogelijkheid deze inzage te verlenen.

 

Pilot

Voordat Anouschka Visser het officiële startsein gaf, is het portaal gedurende een pilotperiode getest door zowel cliënten als behandelaren. De bevindingen uit die pilotperiode zijn meegenomen in de versie van Mijn GGZ Delfland zoals hij nu gelanceerd is. ’Maar de ontwikkeling van digitalisering stopt natuurlijk niet, dus hebben gebruikers in het portaal zelf ook de mogelijkheid om feedback te geven‘, aldus Jolanda Plessius, informatiemanager bij GGZ Delfland.

 

Toekomst

GGZ Delfland ziet het cliëntportaal als voorbeeld van hoe digitalisering zorg toegankelijker maakt en dichterbij brengt. Iets wat de komende jaren alleen maar toe zal nemen. GGZ Delfland geeft digitaliseren daarom een structurele plaats in de zorg en maakt het onderdeel van haar werkprocessen.

 

Cliënten die in behandeling zijn bij GGZ Delfland en die graag gebruik willen maken van het portaal kunnen hun behandelaar vragen naar de mogelijkheden.