Nieuws

GGZ Delfland bouwt aan een rookvrije organisatie

GGZ Delfland wordt rookvrij. Vanaf 1 januari 2022 mag in de gebouwen en op de terreinen van GGZ Delfland niet meer gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: cliënten, medewerkers, bezoekers en leveranciers. Alleen op de klinische afdelingen mogen cliënten nog op daarvoor aangewezen plekken buiten roken. Medewerkers mogen vanaf 1 januari 2022 niet meer tijdens werktijd roken.

 

 

Binnen GGZ Delfland willen we onze medewerkers en cliënten een gezonde werk-, behandel- en verblijfsomgeving bieden en willen we helpen om dit samen te bereiken. Daarom werken we toe naar een rookvrije organisatie. Met GGZ Delfland rookvrij sluiten we aan op het Nationaal Preventieakkoord met betrekking tot roken, dat eind 2018 door De Nederlandse GGZ is ondertekend. Daarmee steunen we het grote maatschappelijke belang van dit akkoord. De gezondheidszorg is er om mensen beter te maken. Daar past roken niet bij. 

Rookvrij worden en zijn

We spelen allemaal een rol in het worden en zijn van een rookvrije organisatie en we hebben de hulp, betrokkenheid en inzet van iedereen nodig om rookvrij te zijn. Door met elkaar in gesprek te gaan over roken of door het goede voorbeeld te geven. Op een positieve manier, bijvoorbeeld met een beetje humor.

Vragen kun je mailen naar rookvrij@ggz-delfland.nl