Nieuws

Onacceptabel dat ggz-cliënten pas heel laat gevaccineerd kunnen worden

UPDATE 4 januari 2021 - Het kabinet heeft maandag 4 januari besloten alsnog prioriteit te geven aan vaccinatie van cliënten en zorgmedewerkers in de intramurale geestelijke gezondheidszorg, inclusief beschermd wonen, en zorgmedewerkers in ggz-crisisdiensten. Met deze erkenning zijn we ontzettend blij.

Als je oud of anderszins kwetsbaar bent en ook nog een psychiatrische aandoening hebt dan val je in Nederland buiten de boot. Dat blijkt maar weer eens in de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid. Daarin zijn deze mensen en hun verzorgenden pas laat aan de beurt. De ongelijkheid in behandeling zit bestuurders en cliënten van GGZ Delfland hoog. Het is belangrijk dat het snel wordt opgelost.

De Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en cliëntenorganisatie MIND kaartten het probleem al aan bij het ministerie van VWS, maar het is nog niet opgelost. De Gezondheidsraad, VWS en het RIVM lijken zich in de vaccinatiestrategie niet of onvoldoende bewust van kwetsbare groepen die zijn opgenomen in GGZ-instellingen. Iris Bandhoe, bestuurder van GGZ Delfland: "Het is absurd dat ouderen met lichamelijke én psychische aandoeningen in psychiatrische klinieken en kwetsbare, langdurig opgenomen psychiatrische cliënten een andere behandeling krijgen dan verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Ze zijn allemaal even kwetsbaar, en hebben allemaal recht op dezelfde bescherming." Ook is het zuur voor medewerkers. "Al die maanden hebben we alles op alles gezet om onze cliënten en medewerkers te beschermen én de zorg door te laten gaan, en dan worden we nu niet gezien."

Ook bij cliënten zit het hoog. Marijke Mazer, namens de cliëntenraad: "Mensen met een psychische kwetsbaarheid voelen zich vaak al ongezien en niet gehoord. Het voelt nu als een bevestiging dat cliënten in de psychiatrie buitengesloten worden. Juist nu hebben onze cliënten behoefte aan duidelijkheid en verbinding met elkaar. Zij verdienen het net zo goed als de andere kwetsbare doelgroepen."

De Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en patiëntenorganisatie Mind zijn in gesprek met het Ministerie. Iris Bandhoe: "Er zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan, maar ik hoop dat we onze cliënten en medewerkers snel kunnen laten weten dat zij met voorrang gevaccineerd kunnen worden.”

Lees ook het nieuwsbericht van de Nederlandse ggz