Nieuws

Pilot consultatie huisartsen gestart per 1 juni 2020

De consultatieregeling-ggz biedt huisartsen en POH-GGZ de mogelijkheid om voor patiënten een expert te raadplegen voor een eenmalig consult op een van de locaties van GGZ Delfland. Op deze manier kunnen patiënten sneller en doelmatiger worden geholpen en blijkt dat het effectief is in het verminderen van het zorggebruik.

 

Deze consultatieregeling-ggz is tot stand gekomen in samenwerking met de ZEL en de zorgverzekeraar DSW en bestaat uit twee pilots, waarbij nu pilot één wordt uitgerold per 1 juni 2020. Onbekend is nog wanneer pilot twee wordt uitgerold zal worden, maar door nu de focus te leggen op het goed inrichting en vormgeven van pilot één verwachten we in geringe tijd ook pilot twee te kunnen starten.

Bij pilot één ‘consultatiemogelijkheden voor de huisarts’ verwijst de huisarts iemand met een concrete vraagstelling door voor een eenmalig consult bij een psychiater, klinisch psycholoog of gz-psycholoog van GGZ Delfland. De patiënt wordt binnen 30 dagen gezien en er vindt direct een terugkoppeling plaats naar de huisarts. De pilot betreft alleen consultatie voor S-GGZ volwassenen en heeft vooralsnog enkel betrekking op de huisartsen die werkzaam zijn in het regio gebied van de ZEL (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Westland, Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Delft).