Nieuws

Pilot passend vervoer voor mensen met verward gedrag

Personen die verward gedrag vertonen, worden na een 112-melding vaak naar een opvanglocatie vervoerd door de politie. Dit is niet altijd nodig of passend en het kan stigmatiserend werken voor de personen in kwestie. Daarom start 22 november in de regio Haaglanden een pilot van drie maanden waarbij deze mensen eerst gezien worden door een gespecialiseerde verpleegkundige in de thuissituatie. Is vervoer naar een beoordelingslocatie of ggz-instelling nodig, dan worden deze mensen niet meer in een politiewagen vervoerd maar in een onopvallend voertuig: de Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU).

112-melding

Tijdens de pilot worden 112-meldingen over personen met verward gedrag eerst zorgvuldig gescreend om te bepalen waar de hulpvraag thuishoort. De medewerker van de meldkamer beoordeelt de ernst van de melding. Is er sprake van lichamelijk letsel en/of veiligheidsproblematiek dan wordt altijd de politie en indien nodig de ambulance ingezet. Is hier geen sprake van dan wordt de melding doorgezet naar een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Deze is getraind om in te schatten welke zorg iemand nodig heeft die verward gedrag vertoont.

 

Inzet MIPU

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige beoordeelt de melding en gaat indien nodig met de MIPU en de chauffeur naar deze persoon. De verpleegkundige biedt zorg op maat en bekijkt of de persoon in de eigen omgeving kan blijven. Of dat het beter is om door te verwijzen naar passende hulpverlening. In dit geval wordt dan met de MIPU vervoerd. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige en daarmee de MIPU worden dagelijks ingezet tussen 14.00 en 22.00 uur.

 

Grip op het leven

Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (al dan niet tijdelijk) hebben verloren of dreigen te verliezen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met verschillende aandoeningen en problemen op verschillende leefgebieden. Denk aan een verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, dementie of een medisch probleem. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met verlies aan werk of huisvesting, schulden of na een ingrijpende emotionele gebeurtenis.

 

Organisatie en samenwerkingspartners

De inzet van de MIPU wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw. Na afloop van de pilot wordt bekeken of er een vervolg komt. De volgende partijen werken mee aan de pilot: de centrumgemeenten Delft en Den Haag, ggz-instellingen (GGZ Delfland, GGZ Rivierduinen en Parnassia), politie Den Haag, SMASH, Veiligheidsregio Haaglanden en GGD Haaglanden. Deze laatste heeft de organisatie in handen.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Vragen over behandelingen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens