Nieuws

Pilot passende jeugdhulp in Lansingerland

In Lansingerland zijn GGZ Delfland en de gemeente een pilot gestart om ieder kind de best passende zorg te bieden en de wachttijden te beperken. Deelnemers aan de pilot worden zo snel mogelijk na aanmelding uitgenodigd voor een zorgafstemmingsgesprek met een jeugdconsulent van de gemeente en een behandelaar van GGZ Delfland. In dat gesprek wordt samen met de ouders en het kind inzichtelijk gemaakt welke hulp zij echt nodig hebben. Naast specialistische geestelijke gezondheidszorg kunnen dat ook andere vormen van (jeugd)hulp zijn.

Brede benadering situatie en hulpvraag

Tijdens het zorgafstemmingsgesprek brengt de jeugdconsulent van de gemeente samen met de ouders en het kind in grote lijnen de hulpvraag en de situatie (denk hierbij aan school, thuis, vrije tijd) in kaart. De behandelaar van GGZ Delfland maakt de inschatting of specialistische hulpverlening vanuit GGZ Delfland passend is. Wanneer wordt ingeschat dat hulp vanuit GGZ Delfland passend is, blijft het kind op de wachtlijst van GGZ Delfland staan voor een intakegesprek. De jeugdconsultent bekijkt vervolgens samen met het gezin welke jeugdhulp of ondersteuning er verder nodig is en al eerder kan worden ingezet. De verwijzer wordt geïnformeerd over de uitkomst van het zorgafstemmingsgesprek.

Meer kinderen helpen

Belangrijk voordeel voor ouders en kind is dat zij niet hoeven te wachten tot aan het intakegesprek bij GGZ Delfland voordat er een inschatting wordt gemaakt van de best passende hulp. De hulp is bovendien integraal als dat nodig is. Daarnaast wordt verwacht dat door de betere samenwerking tussen GGZ Delfland en de gemeente er ook sneller kan worden op- en afgeschaald. De relatief duurdere specialistische jeugd ggz wordt daardoor alleen ingezet wanneer het echt nodig is, met als gewenst resultaat dat er meer kinderen geholpen kunnen worden binnen het beschikbare budget en wachtlijsten daarmee mogelijk korter worden.

GGZ Delfland

Bij GGZ Delfland willen we cliënten de best mogelijke zorg bieden. Daarvoor verbeteren we voortdurend onze zorg en werken we aan een steeds betere samenwerking met ketenpartners. Naast bijvoorbeeld de Fit op weg poli (nu nog alleen in Spijkenisse, maar straks ook op andere poli’s) en de consultatiefunctie voor huisartsen is er nu de pilot Passend Arrangeren in Lansingerland.

Wilt u meer weten over deze pilot dan kunt u contact opnemen met Lisa van Os, GZ-psycholoog jeugd/projectleider, of Tessa van Beek, manager bedrijfsvoering jeugd. Zij zijn beide bereikbaar via 010 529 59 34.