Nieuws

Renovatie De Stadhouder definitief van start

1 april start GGZ Delfland met de renovatie van locatie De Stadhouder in Schiedam. Daarvoor tekenden alle betrokken partijen, architect, aannemer, onderaannemers en opdrachtgever, een realisatieovereenkomst. Na de renovatie is De Stadhouder weer een moderne, comfortabele, veilige en duurzame polikliniek en kliniek waar mensen met een psychiatrische stoornis geholpen worden.

De werkzaamheden zijn ingrijpend. Daardoor is het voor een deel van de opgenomen cliënten niet mogelijk om tijdens de renovatie in de kliniek aan de Dr. Noletstraat te verblijven. Zij verhuizen op 5 maart met hun verpleging en begeleiders naar de tijdelijke huisvesting in het gebouw François HaverSchmidt aan de Willem de Zwijgerlaan 35 in Schiedam.

Als alles volgens planning verloopt zijn alle werkzaamheden eind 2020, begin 2021 voltooid.

De ondertekenaars zijn:

  • Leeuwenkamp Architecten: Dennis leeuwenkamp (architect), Eric De Groot (projectleider)
  • Van der Spek: John van der Spek (directeur)
  • Frauenfelder: Dennis Endlich (directeur), Marc Kersbergen (projectleider)
  • Van Dijk en Korteland: Barry Korteland (directeur), Dennis Nulle (projectleider)
  • Schoonderbeek: Willem Heij (directeur), Hans Jansen (projectleider)
  • Alcomel: Gerry Timmermans (directeur), Karel Sneyers (sales engineer)
  • GGZ Delfland: Iris Bandhoe (voorzitter raad van bestuur), Dennis van der Wal (directeur), Arent van der Heide (directeur)