Snellere en kortere zorg voor een grotere groep

Donderdag 20 december 2018

Binnen het werkveld van GGZ Delfland verandert er veel. Het stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Maar het geeft ons ook nieuwe mogelijkheden en biedt andere perspectieven. Daarom spelen we erop in en passen we ons aan.

De wereld verandert in rap tempo, denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg, de veranderde rol van de cliënt en het andere perspectief op gezondheid dat nu veel meer gaat over kwaliteit van leven. Medewerkers van GGZ Delfland hebben met elkaar het antwoord bedacht op deze ontwikkelingen en verwoord in het nieuwe beleid voor 2019 tot en met 2021: Dichterbij: de toekomst.

De beste zorg

Het nieuwe meerjarenbeleid vertelt wat GGZ Delfland de komende jaren gaat doen om in de toekomst de beste zorg te blijven leveren. Dan hebben we het over zorg die past bij de wensen en behoeften van onze cliënten. Samen met onze cliënten, en hun naasten, werken we aan het hervinden van regie.

Aantrekkelijke werkgever

De komende jaren gaan we de zorg nog beter organiseren: op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste persoon uitgevoerd. We gaan nog intensiever samenwerken in de keten, samen delen we onze kennis. En we passen informatie- en communicatietechnologie maximaal toe in het zorgproces. Op die manier willen we naar snellere en kortere zorg toe voor een grotere groep cliënten, van hetzelfde kwaliteitsniveau en het liefst beter. Een voor medewerkers en nieuwe collega’s denken we zo een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven.


Dichterbij-de-toekomst.jpg#asset:1559

Ik heb nu hulp nodig!