Nieuws

Werkgever GGZ Delfland voorbeeld voor de zorg

Te weinig tijd voor meer dan de absolute basiszorg: door een tekort aan personeel in de zorg loopt de werkdruk op en neemt werkplezier af. Want als er geen tijd is voor een praatje met iemand die in haar laatste levensfase is, voelt dat alsof je als verpleegkundige faalt. Als een wasbeurt niet eens meer onderdeel is van de basiszorg. Dubbele controles van medicatie ten onder gaan aan een te druk werkschema. Of wanneer je moet kiezen tussen thuiszorg voor drie vaste cliënten of één iemand die graag thuis zou willen overlijden. Tijdens de bijeenkomst met afgevaardigden van het ministerie van VWS vertelden verpleegkundigen uit verschillende vakgebieden hun soms schrijnende ervaringen uit de praktijk. Verandering is dan ook nodig, vindt Cécile Goebel, programma manager aanpak tekorten arbeidsmarkt ministerie VWS, dat zojuist de campagne Ik Zorg heeft gelanceerd om meer mensen voor een baan in de zorg te werven. “Maar veranderingen op korte termijn zullen van de werkvloer zelf moeten komen, waar ook echt nog één en ander te winnen is.”

Verpleegkundige vips 

Dat veranderingen op de werkvloer inderdaad een positief effect op werkplezier kan hebben, laat GGZ Delfland zien. Ook bij GGZ Delfland heerste onvrede onder het verpleegkundig personeel. Om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verhogen en het plezier in het werk te vergroten werd in zomer 2016 het project Hallo VIP! in het leven geroepen. Met Hallo Vip! biedt GGZ Delfland ruimte voor verpleegkundigen om zelf te bepalen hoe zorg beter en leuker kan. Het verpleegkundig team kiest een thema om mee aan de slag te gaan, waarbij het voortouw wordt genomen door twee voortrekkers uit dat team. Geen oplossingen vanuit een managementteam, maar eigen initiatieven die op de werkvloer worden uitgevoerd. Daarnaast worden verschillende mogelijkheden aangeboden tot scholing, waarbij verpleegkundigen ook zelf workshops geven op hun expertisegebied. De resultaten van Hallo VIP! zijn ernaar, de uitstroom van verpleegkundigen loopt terug, meer verpleegkundigen bieden zich aan om workshops te geven op scholingsdagen en er is meer beroepsbewustzijn. VIP project-voortrekker Anneke Bos: “”Het is zo leuk om de ruimte te krijgen om veranderingen door te voeren en niet alleen te doen wat opgedragen is. Ik werk hier nu 43 jaar en hoop hiermee een erfenis na te laten voor mijn opvolgers.”

 

Verandering is vanzelfsprekend geworden

Hoewel Hallo VIP! nog niet helemaal afgerond is en nog niet alle resultaten gemeten zijn, is GGZ Delfland directeur Sylvia Verweij trots op de positieve uitkomst van het project. “Er was bij GGZ Delfland geen dringende noodzaak om actie te ondernemen maar we wilden de tendens voor zijn. Onze Verpleegkundige Adviesraad drong bovendien aan op actie, omdat zij vonden dat de verpleegkundige teams stil stonden. Het was een uitdaging om het beleid in de gehele organisatie door te voeren. Het vergt namelijk best wat verandering van management, dat regelmatig op zijn handen moet zitten en vertrouwen moet hebben dat het goed komt. Maar inmiddels is het al vanzelfsprekend geworden om behapbare problemen zelf aan te pakken. Aan ons nu de taak om dit zo te houden.” Ook de Verpleegkundige adviesraad van GGZ Delfland is blij met de resultaten van Hallo VIP!: “het is leuk om te zien hoe de teams zelf een slag slaan in het verhogen van de kwaliteit van zorg. Verpleegkundigen zijn proactief en voelen zich uitgedaagd. Het bewijst dat beweging in de zorg van zowel bovenaf als onderaf moet komen.”

 

Meer weten?

Ik wil werken bij GGZ Delfland

We hebben veel mogelijkheden.

Naar vacatures Naar vrijwilligerswerk

Eerst kennismaken?

Solliciteren naar een nieuwe baan is best een grote stap. Daarom kun je eerst een dagdeel met ons meelopen. Zo ervaar je of het werken bij GGZ Delfland bij je past. Heb je interesse? Neem contact op met Sophie de Jong.

Maak een afspraak