Nieuws

Zorgen over het aanleveren van cliëntgegevens bij toezichthouder

In de landelijke media zijn een aantal berichten verschenen over zorgen die cliënten en behandelaren hebben over het verplicht aanleveren van cliëntgegevens bij de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). GGZ Delfland begrijpt deze zorgen. Met dit bericht hopen wij duidelijkheid te scheppen over hoe wij omgaan met het delen van cliëntgegevens.

Het delen van de zorgvraagtypering
Sinds 1 juli 2022 zijn behandelaren binnen de geestelijke gezondheidszorg door de NZa verplicht gesteld de NZa te informeren over het psychisch welzijn van hun cliënten. Daarbij moeten de behandelaren per cliënt een online scorelijst invullen, de zogenaamde zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt deze informatie om een beter beeld te krijgen van de zorg die nodig is.

GGZ Delfland levert vanaf 1 januari 2023 gegevens aan
Op dit moment verstrekt GGZ Delfland nog geen gegevens aan de NZa omdat ons systeem hierop nog niet is aangepast. Wij zijn verplicht zorgvraagtypes intern te registreren maar wij zijn nog niet verplicht deze gegevens aan te leveren. Vanaf 1 januari 2023 zijn wij hiertoe wel verplicht.

GGZ Delfland hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie en deelt cliëntgegevens alleen als dit doelmatig en veilig kan. Cliëntgegevens worden altijd geanonimiseerd gedeeld. Wanneer wij vanaf 1 januari 2023 cliëntgegevens gaan delen met de Nederlandse Zorgautoriteit geldt hiervoor hetzelfde.

Wil je meer over weten over de verplichting en hoe de NZa omgaat met de privacy van de gegevens, kijk dan op de website van de NZa.

Bezwaar maken tegen het delen van gegevens met de NZa
Cliënten die op voorhand bezwaar hebben tegen het delen van hun gegevens met de NZa kunnen hier bezwaar tegen maken door het invullen van een privacyverklaring. Een ingevulde verklaring kan afgegeven worden bij of per post gestuurd worden naar het secretariaat van de locatie waar zij onder behandeling zijn.