Nieuws

ZorgSamen MVS ondersteunt inwoners met een Wmo indicatie

Vijf zorgorganisaties, waaronder GGZ Delfland, schreven in 2019 gezamenlijk in op een Wmo aanbesteding van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wonnen deze aanbesteding. De vijf organisaties vormen samen ZorgSamen MVS. ZorgSamen MVS bestaat uit ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak.

Met gepaste afstand en een feestelijk tintje en taart werd onlangs de naam van het nieuwe samenwerkingsverband ZorgSamen MVS onthult en het contract getekend met ROGplus. Ook de wethouders die verantwoordelijk zijn voor o.a. zorg in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam waren daarbij aanwezig. ZorgSamen MVS ondersteunt in opdracht van ROGplus de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – Meedoen in de stad. “Het ondersteuningsaanbod van ZorgSamen sluit aan op de missie van ROGplus en wij kijken uit naar de verdere samenwerking” zei Anton van Genabeek, directeur ROGplus tijdens de bijeenkomst.

Meedoen in de stad, met ondersteuning op maat

De onthulling was voor de partijen ook de gelegenheid om nader kennis te maken met de maatwerkgerichte werkwijze van ZorgSamen MVS. “Wij geloven dat iedereen er toe doet. Daarom zetten we de ondersteuningsbehoefte van de persoon centraal.” Zegt Arnold van Doorn, bestuurder van ZorgSamen MVS en Pameijer. “Dat uitgangspunt zal niet alleen een positief effect hebben op het welzijn van die persoon. Maar kan ook bijdragen aan de beweging naar een inclusieve samenleving. We willen hiermee bijdragen aan het ontzorgen van individuele burgers, wijken en daarmee ook het lokale bestuur van de drie gemeentes.”

Ondersteuning op alle levensterreinen

ZorgSamen MVS werkt aan een samenleving waar mensen met een chronische ziekte of beperking zo goed en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in hun eigen omgeving. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Cliënten krijgen begeleiding en dagbesteding op alle levensterreinen, zoals opgroeien, werken, wonen, levensvaardigheden en sociaal contact.

Aanvragen Wmo - ondersteuning

Een aanvraag voor hulp of ondersteuning gaat via ROGplus. Deze organisatie voert namens de gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Een consulent van ROGplus bekijkt samen met de cliënt of Wmo-ondersteuning passend is. Als dat zo is, dan meldt de consultent de cliënt aan bij ZorgSamen MVS.

Samenwerken met lokale partners

Het ondersteuningsaanbod van ZorgSamen MVS is gericht op het versterken van eigen kracht, het omgaan met belemmeringen, het versterken van het eigen netwerk en het naar vermogen leveren van een eigen bijdrage aan de samenleving. Dat doen we samen met de lokale partners in de wijk en/of in de stad.

Ontstaan samenwerkingsverband

De vijf zorgorganisaties schreven in 2019 gezamenlijk in op een Wmo aanbesteding van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wonnen deze aanbesteding. ZorgSamen MVS bestaat uit ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak.
Ieder met een eigen specialisme. In januari 2020 begon het vorm geven van de visie, de werkwijze, samenwerkingsafspraken onderling en binnen hun netwerken. Ondertussen ondersteunen medewerkers van ZorgSamen MVS verschillende cliënten met hun ondersteuningsvragen. Dit najaar start een campagne om de organisatie zichtbaarder te maken en de naamsbekendheid te vergroten.

Meer informatie vind je op de website van ZorgSamen MVS