Psychiatrie en verslaving

We helpen mensen met psychische problemen en een verslaving. We richten ons zowel op enkelvoudige verslavingen, als dubbele diagnose problematiek.

Als je wordt aangemeld

Als je een psychische stoornis hebt en een stoornis in het gebruik van middelen zoals alcohol, cannabis, medicijnen en/of stimulerende middelen, kan jouw huisarts of medisch specialist je bij GGZ Delfland aanmelden voor een behandeling.

We spreken van een stoornis in het gebruik van middelen als je bijna voortdurend een sterk verlangen voelt om te drinken of om drugs te gebruiken en nauwelijks nog controle hebt over dat gebruik. Bij GGZ Delfland behandelen we vooral stoornissen in het gebruik van alcohol, medicijnen, cannabis en stimulerende middelen. Voor een verslaving aan GHB, heroïne en crystal meth word je verwezen naar een verslavingszorg-instelling.

We bieden op dit moment alleen behandelingen voor volwassenen.

Na je aanmelding

Wij bieden consulten en behandeling voor cliënten met een verslaving aan alcohol, drugs of medicijnen (benzodiazepinen, opiaatpijnstilling). Als er een detoxificatie behandeling nodig is kan dit in veel gevallen ook bij GGZ Delfland, die verloopt in principe klinisch. Voor mensen die nog niet kunnen stoppen met het middelengebruik en wel langdurig klinische zorg nodig hebben, is er een  afdeling voor langdurig verblijf en behandeling.

Gezamenlijke behandeling

De combinatie van een stoornis in het gebruik van middelen, oftewel een verslaving, en een psychische stoornis komt vaak voor, dit wordt ook wel een dubbele diagnose genoemd. De combinatie maakt de behandeling moeilijker, omdat een verslaving bepaalde eigenschappen van een psychische stoornis verergert en een psychische stoornis de behoefte aan verslavende middelen kan versterken. Daarom is het belangrijk om de stoornissen gezamenlijk te behandelen.

We betrekken familie en naasten

Tijdens de behandeling betrekken we jouw familie en naasten bij de behandeling en begeleiding, als jij dat goed vindt. Familie, vrienden en andere naasten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de behandeling. Zij kunnen je ondersteunen bij je herstel door bijvoorbeeld kritisch te zijn en mogelijke risico’s te signaleren.