Over ons

Onze visie

Persoonlijke zorg dichtbij is ons motto. We helpen onze cliënten de regie over hun leven te hervinden. Hun wensen en behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Samen kijken we wat de beste behandeling is. We willen altijd de beste zorg geven. Een verantwoordelijke rol die we graag op ons nemen. Daarom doen we een aantal beloftes. We zijn er nog niet, maar we hebben er vertrouwen in dat we ze waar kunnen maken. Maar dan wel samen met alle mensen die belangrijk zijn voor ons: cliënten, hun naasten, onze partners en financiers.


We geven cliënten keuzes en regie

We geven onze cliënten, wanneer dat kan, veel zeggenschap. Tijdens de behandeling zijn we transparant in onze overwegingen en de keuzemogelijkheden. Beslissingen nemen we samen en we kijken samen wat werkt. Hierdoor nemen cliënten actief deel aan hun herstel en krijgen ze weer grip op hun situatie. Werken aan herstel is onze gedeelde verantwoordelijkheid.


We leveren zorg op maat

Iedereen heeft andere (zorg)behoeften en wensen. De een wil 's avonds komen voor een gesprek, iemand anders heeft dag en nacht intensieve behandeling en begeleiding nodig in de kliniek. Daarom is onze zorg altijd op maat. Samen met cliënten bekijken we welke behandeling het best past bij hun wensen en hoe we het praktisch inrichten. Door dagbehandeling en intensieve thuiszorg kunnen steeds meer mensen thuis blijven wonen.


We zijn dichtbij

We zijn beschikbaar als cliënten ons nodig hebben. Onze locaties voor behandeling en dagbesteding zitten verspreid over de hele regio. Onze poliklinieken hebben steeds ruimere openingstijden en we hebben een spoedeisende hulp voor noodgevallen. Ook is er steeds meer online mogelijk met 24/7 zelfhulprogramma’s.


We zijn gastvrij en betrokken

We zijn mensen die graag zorgen voor mensen. De behoeften van onze cliënten zijn daarbij altijd het belangrijkst. We leven ons in en handelen naar de situatie. We zijn betrokken en geven aandacht. Onze gastvrijheid betekent dat we vriendelijk zijn, begrijpelijk spreken en schrijven en dat we ons houden aan afspraken.


We betrekken de naasten

Familie, maar ook vrienden, of een werkgever, hebben een onmisbare invloed op herstel. Daarom betrekken we hen, met goedvinden van de cliënt, zoveel mogelijk bij de zorgverlening. Ze horen van ons wat er aan de hand is en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Omgekeerd geven naasten ons belangrijk inzicht. Zij kennen de cliënt vaak goed en weten wat er speelt.


We kijken naar omgeving en oorzaken

Er speelt vaak meer dan alleen psychische problemen. Denk aan lichamelijke klachten, verstandelijke beperkingen, armoede, werkloosheid, discriminatie, relatieproblemen of verslaving. Wij nemen het voortouw als de psychische problemen de oorzaak zijn. Leiden andere factoren tot de psychische problemen dan ondersteunen wij de zorgpartners. Daarom werken we intensief samen met bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en woningcorporaties.


We blijven onszelf verbeteren

Wij leveren de best mogelijke zorg, nu en in de toekomst. Dat doen we met zorgprogramma’s die zich in de praktijk hebben bewezen. Maar we willen onze zorgverlening ook blijven verbeteren. Daarom meten we samen met onze cliënten de resultaten en vragen we hen en hun naasten continu om feedback. Ook doen we uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek en investeren we in nieuwe technieken, zoals virtual reality.


We investeren in onze collega's

Iedereen bij GGZ Delfland draagt bij aan het resultaat. Daarom zorgen wij voor een plezierige, collegiale werkomgeving. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, coaching en collega’s die elkaar aanspreken op kwaliteit en aanpak. Om dit mogelijk te maken, investeren we in open communicatie, talentontwikkeling en scholing.


We zijn duurzaam en sociaal

We werken aan duurzaamheid door een energie-neutraal beleid. We gebruiken groene stroom, wekken zelf stroom op, stimuleren fietsen en het gebruik van elektrische auto’s. Daarnaast steunen we sportieve en culturele initiatieven in de regio. We zijn transparant over onze bestedingen, delen onze kennis en leveren werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor onze duurzame bedrijfsvoering hebben we het keurmerk Milieuthermometer Zorg niveau zilver.