Familieraad

De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan dat de collectieve belangen van familie behartigt.

In de familieraad zitten familieleden en naasten van cliënten die zorg ontvangen van GGZ Delfland. Zij weten als geen ander hoe het is als een vriend of geliefde psychiatrische klachten heeft en behartigen vanuit dat oogpunt de gezamenlijke belangen van al deze mensen. Belangrijkst daarbij is de samenwerking tussen cliënten, familie en hulpverlening. Daarnaast toetsen zij het beleid van GGZ Delfland als het gaat om de aangeboden zorg.

Waar de familieraad zich hard voor maakt:

  • Een goede informatievoorziening aan familie en naasten
  • Zorg gericht op de optimalisering van herstel
  • Een voor de cliënt en familie goede overdracht van het ene naar het andere team of behandelaar
  • Goede huisvesting voor opgenomen cliënten
  • Veilige zorg
  • Het open staan van GGZ Delfland voor klachten van familie en naasten
  • Een duidelijk verlofbeleid

Wil je ook deelnemen aan de familieraad of wil je graag contact, mail dan naar familieraad@ggz-delfland.nl.

Ik heb nu hulp nodig!