Geef familie en naasten een stem

Familieraad

De familieraad is een medezeggenschapsraad die bestaat uit familie, vrienden en andere naast betrokkenen van cliënten van GGZ Delfland. De raad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van alle naasten. En als je als familie, vriend of naaste informatie zoekt, behoefte hebt aan steun of vragen hebt over GGZ Delfland, kun je bij de familieraad terecht.

Wat doet de familieraad

De familieraad vertegenwoordigt collectieve belangen van familie en naasten en deelt gevraagd en ongevraagd hun mening met GGZ Delfland. GGZ Delfland hecht veel belang aan de inbreng van de familieraad. Regelmatig praat de familieraad dan ook met bestuurders en vertegenwoordigers van GGZ Delfland over bijvoorbeeld het beleid en de zorg die wordt geleverd. Met elkaar willen we de zorg voor de cliënten en zeker ook hun naasten nog verder verbeteren.

Waarom een familieraad

Als iemand start met een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg heeft dat vaak ook grote impact op zijn familie en naasten. Zeker als iemand wordt opgenomen. Het is dan óók voor de familie en naasten een spannende en zware tijd. De familieraad wil er voor zorgen dat naasten nog beter en sneller worden geïnformeerd over wat er allemaal gaat gebeuren. Want niets is vervelender dan onzekerheid in zo’n situatie. Daarnaast is het belangrijk dat naasten weten bij wie zij aan kunnen kloppen met vragen en voor steun.

De familieraad gelooft dat praten met iemand in dezelfde situatie helpt. Daarom wil de familieraad familie en naasten ook met elkaar in contact brengen tijdens contactavonden.

Hoe we werken

Door goed te luisteren naar en vragen te stellen aan andere naasten, bestuurders en medewerkers bepaalt de raad haar visie en deelt deze met het bestuur van GGZ Delfland.

Meer weten

Wil je meer weten over de familieraad, dan kun je contact opnemen met de familieraad per e-mail: familieraad@ggz-delfland.nl. Hier kun je ook terecht als je tegen een probleem aan loopt met betrekking tot GGZ Delfland en je niet weet waar je terecht kan of als je je ervaring wilt delen met ons.

We zoeken versterking

De Familieraad bestaat momenteel uit 4 naasten. Het doel is minimaal 5. Graag komen we in contact met naasten die de familieraad willen versterken. Je kan ons bereiken via familieraad@ggz-delfland.nl.