Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel de gever als de ontvanger bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status.

Naam van de organisatie: Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland

Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8083.89.907

KvK nummer: 27181317

Contactgegevens: Sint Jorisweg 2, 2612 GA Delft, 015 260 76 07, info@ggz-delfland.nl

Doel, de missie en de bestaansreden: GGZ Delfland heeft een breed aanbod op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. De medewerkers van GGZ Delfland leveren zorg en begeleiding aan cliënten met tijdelijke of blijvende psychische klachten en stoornissen, gericht op aantoonbaar herstel. De vakkundige behandeling wordt geleverd met persoonlijk aandacht, dicht bij de cliënt en afgestemd op diens vraag. De missie van GGZ Delfland luidt: Persoonlijke zorg dichtbij.

Actueel beleidsplan: Kijk naar binnen, stap naar buiten

Beloningsbeleid: De bezoldering van de bestuurders vindt plaats volgens de normen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren.

Bestuurders met hun functies:

1. Mw. S.I. Bandhoe, lid Raad van Bestuur, alleen / zelfstandig bevoegd

 • Algemene zaken
 • Bewaking besluitvormingsprocedures
 • Bijzondere verantwoordelijkheid voor interne en externe communicatie
 • Financiën
 • Personeel en Organisatie
 • Facilitaire zaken en huisvesting (w.o. bouwzaken)
 • Ondernemingsraad
 • Bijzondere verantwoordelijkheden voor het MD-programma van het managementteam
 • Informatiebeleid
 • Strategisch vastgoedbeleid
 • Patiëntenzorg en cliëntenzorg
 • Zorgprogramma’s
 • Gezondheidsrechtelijke zaken (waaronder BOPZ en de inspectie voor de gez.zorg)
 • Kwaliteitscommissies en certificering
 • Opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek
 • Cliëntenraden
 • Gezamenlijke aansturing Dagbesteding met PerspeKtief
 • Compartimentering van de ggz

Commissarissen:

 1. Dhr. H.P.S. Baks, voorzitter Raad van Toezicht
 2. Mw. Z.D. Woldhuis, lid Raad van Toezicht
 3. Dhr. M.A. van Aart, lid Raad van Toezicht
 4. Mw. M.R. Timmerman, lid Raad van Toezicht
 5. Dhr. M. Ridderbos, lid Raad van Toezicht

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

2022 - jaarverslag en jaarrekening inclusief formulier t.b.v. ANBI
2021 - jaarverslag en jaarrekening inclusief formulier t.b.v. ANBI
2020 - jaarverslag en jaarrekening inclusief controleverklaring                                                                             - formulier t.b.v. ANBI
2019 - jaarverslag en jaarrekening inclusief controleverklaring