Voor milde tot matige klachten

KOP-model

De behandeling helpt tegen klachten die het resultaat zijn van een combinatie van omgevingsfactoren en de manier waarop je hier mee omgaat. In een formule gegoten: Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl (KOP).

Wat doe je tijdens een behandeling met het KOP-model?

Samen met je behandelaar bekijk je hoe je reageert op situaties en breng je jouw gewoontes in kaart. Sommige gewoontes zijn nuttig. Andere gewoontes zitten je misschien in de weg en veroorzaken psychische klachten. Als er een relatie is tussen je gewoontes en je klachten dan gaan we proberen die gewoontes aan te passen. Naast gesprekken met je behandelaar ga je tijdens de behandeling oefenen met nieuw gedrag.

Wat is het resultaat?

Je leert gewoontes die je in de weg zitten, te veranderen. Door je anders te gedragen nemen klachten af en verdwijnen. Ook kun je voorkomen dat klachten terugkomen.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens