Crisiskaart

De crisiskaart geeft aan wat jouw wensen zijn tijdens een crisis. Het geeft je regie. Een crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt.

Wat is een crisiskaart

Een crisiskaart is een klein, persoonlijk document, dat opgevouwen niet groter is dan een bankpasje. Op de crisiskaart staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen als er een psychische crisis optreedt, bijvoorbeeld een paniekaanval of een psychose.

Voor wie is de crisiskaart bedoeld?

De crisiskaart is voor iedereen die ooit een crisis heeft meegemaakt of bang is om er (ooit) een mee te maken. De kern van de crisiskaart is dat je van tevoren
afspraken met anderen maakt. Op die manier weet je waar je op kunt rekenen tijdens een eventuele crisis.

Hoe maak ik een crisiskaart?

Een crisiskaart opstellen doe je niet alleen. Een crisiskaartconsulent ondersteunt je daarbij, maar jij bepaalt wat er op de crisiskaart komt te staan. Deze consulenten zijn ervaringsdeskundigen die hiervoor zijn opgeleid. Zij gaan uit van jouw verhaal en jouw wensen. Dit hele proces is gratis, de crisiskaart kost je niets.

Waar maak ik een crisiskaart?

In de gemeente Delft is de crisiskaart te verkrijgen bij de Herstelacademie van Doel Delfland, onderdeel van GGZ Delfland. Je kunt bellen of mailen voor een afspraak om de kaart in te vullen of als je vragen hebt.

Contactgegevens:
Daisy Ton
d.ton@ggz-delfland.nl
06 10 17 54 10 

Algemeen e-mailadres:
crisiskaart@ggz-delfland.nl 

Meer informatie over de crisiskaart vind je op www.crisiskaart.nl 

in dit artikel lees je ook meer over de crisiskaart bij GGZ Delfland.