Naar werk of een zinvolle dagbesteding

Individuele begeleiding

Als je bij ons in behandeling bent of een Wmo-indicatie hebt, kun je begeleiding krijgen naar zinvolle dagbesteding, begeleiding naar (vrijwilligers)werk of begeleiding op andere leefgebieden. Zo helpen we je weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

 

Snel naar

Kortdurende begeleiding als je in behandeling bent

Begeleiding als je een Wmo-indicatie hebt

Begeleiding richting werk: individuele plaatsing en steun (IPS)

Als je door psychische problemen of om andere redenen al een tijd geen werk hebt, kan het moeilijk zijn om weer actief te worden. Zonder werk mis je dagelijkse structuur en contact met anderen.

De medewerkers van Doel Delfland kunnen je helpen bij het vinden van een passende dagbesteding en bieden de begeleiding die je nodig hebt. Zo kun je weer dagritme opbouwen en vertrouwen krijgen in je eigen kunnen. De stap naar participatie wordt zo eenvoudiger.

Passende dagbesteding kan betaald werk, maar ook vrijwilligerswerk, een opleiding of andere zinvolle dagbesteding zijn. We gaan uit van jouw talenten en mogelijkheden en helpen je om het beste uit jezelf te halen.

 

Kortdurende begeleiding als je in behandeling bent

Tijdens je behandeling kun je deelnemen aan een kortdurend individueel begeleidingstraject. De eerste gesprekken staan in het teken van kennismaken, het in kaart brengen van jouw persoonlijke situatie en het formuleren van hulpvragen op verschillende leefgebieden. We maken een individueel plan met duidelijke doelen en stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Enkele voorbeelden van hulpvragen en doelen zijn:

  • Het vinden van dagbesteding of vrijwilligerswerk
  • Hulp bij contact met UWV, gemeenten of andere instanties
  • Hulp bij het opstellen van een CV en sollicitatiebrieven
  • Met behulp van testen onderzoeken wat bij jou past op het gebied van werk of opleiding
  • Hulp bij re-integratie in jouw eigen werk
  • Hulp bij financiën of het bijhouden van je administratie

 

Als je meer begeleiding nodig hebt dan wij jou binnen het kortdurende begeleidingstraject kunnen bieden, dan helpen wij je graag met de aanvraag van:

  • Een Wmo-indicatie voor langdurige begeleiding
  • Een IPS-traject, als dit mogelijk en passend is
  • Hulp bij het vinden van de weg naar andere instanties die aansluiten bij jouw hulpvraag

Interesse? Overleg met je behandelaar over de mogelijkheid van een individueel begeleidingstraject naast je behandeling.

 

Begeleiding als je een Wmo-indicatie hebt

Onze zorg- en activeringscoaches kunnen je helpen op basis van jouw talenten en mogelijkheden stappen te zetten en helpen je bij problemen op verschillende levensgebieden. Denk aan hulp bij passende dagbesteding, financiën, huishouden, administratie en contact met instanties, maar ook hulp bij geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en sociaal sterker worden.

Samen met je zorg- en activeringscoach maak je een trajectplan. Daarin staan jouw doelen omschreven en de stappen die nodig zijn om deze doelen te behalen. Daarna ga je met steun van je zorg- en activeringscoach aan de slag met de stappen. Waar mogelijk zet je de stappen zelf en waar het nodig is, kan dat samen. Naast gesprekken met je activeringscoach voer je opdrachten uit. Een deel van het traject kun je ook online doorlopen met e-health.

Heb je een Wmo-indicatie voor individuele begeleiding, dan meldt de gemeente waarin je woont je bij ons aan. Heb je nog geen Wmo-indicatie, dan kun je die aanvragen bij de gemeente. Medewerkers van Doel Delfland kunnen je daarbij helpen. 

 

Begeleiding richting werk:

individuele plaatsing en steun (IPS)

Wanneer je onder behandeling bent bij GGZ Delfland en aan het werk wilt, kun je begeleiding krijgen van een IPS-trajectbegeleider. De trajectbegeleider helpt met het zoeken, vinden en behouden van betaald werk. Een IPS-traject duurt maximaal 3 jaar.

Werk hebben, helpt je bij je herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten en voldoening met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning zijn van je eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.

Voor een IPS-traject kun je in aanmerking komen als je onder behandeling bent bij GGZDelfland en een WIA-, Wajong- of Ziektewetuitkering hebt. Ook is het vanuit sommige gemeenten mogelijk om een IPS-traject te volgen. Vraag je behandelaar om meer informatie of een verwijzing.

 

Meer weten?

Wmo-indicatie

Dagbesteding en individuele (woon)begeleiding worden betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kijkt of je hiervoor in aanmerking komt. Op de website van jouw gemeente vind je meer informatie.

Contactgegevens gemeente

Nog geen Wmo-indicatie?

Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van een Wmo-indicatie.

Lees hoe wij je helpen