Naar werk of een zinvolle dagbesteding

Individuele begeleiding

Als je bij ons in behandeling bent of een Wmo-indicatie hebt, kun je begeleiding krijgen naar (vrijwilligers) werk of een andere zinvolle dagbesteding te bieden. Zo helpen we je weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

Als je door psychische problemen of om andere redenen al een tijd geen werk hebt, kan het moeilijk zijn om weer actief te worden. Zonder werk mis je dagelijkse structuur en contact met anderen.

De medewerkers van Doel Delfland kunnen je helpen bij het vinden van een passende dagbesteding en bieden de begeleiding die je nodig hebt. Zo kun je weer dagritme opbouwen en vertrouwen krijgen in je eigen kunnen. De stap naar participatie wordt zo eenvoudiger.

Passende dagbesteding kan betaald werk, maar ook vrijwilligerswerk, een opleiding of andere zinvolle dagbesteding zijn. We gaan uit van jouw talenten en mogelijkheden en helpen je om het beste uit jezelf te halen.

 

Begeleiding naar (vrijwilligers)werk

Individuele begeleiding bieden we aan mensen die in behandeling zijn bij GGZ Delfland of een Wmo-indicatie hebben.

 

Begeleiding als je in behandeling bent

Activeringscoaches kunnen je gedurende je behandeling bij GGZ Delfland ondersteunen bij je re-integratie door bijvoorbeeld het helpen vinden van (vrijwilligers)werk, het opdoen van werkervaring of het volgen van een opleiding.  

Individuele begeleiding wordt afgestemd op je persoonlijke situatie. De eerste (intake)gesprekken staan in het teken van kennismaken en het maken van een trajectplan. Hierin staan je doelen omschreven en de stappen die nodig zijn om deze te bereiken. Enkele voorbeelden van stappen die deel uit kunnen maken van een traject zijn:  

  • Beroepsoriëntatie of interesseonderzoek
  • Solliciteren (CV en brief opstellen, gesprek voorbereiden)
  • Arbeidstraining op een werkervaringsplaats bij Doel Delfland of bij een bedrijf
  • Coaching bij behoud van activiteiten of werk
  • Begeleiding/bemiddeling bij contact met UWV of werkgever

Na de intake ga je met de stappen aan de slag en biedt je activeringscoach advies en hulp op maat. Waar mogelijk zet je de stappen zelf en waar het nodig is, kan dat samen. Naast gesprekken met je activeringscoach is het mogelijk je traject gedeeltelijk online te doorlopen met e-health.

Interesse? Overleg met je behandelaar wat de mogelijkheden voor individuele begeleiding zijn in jouw situatie.

 

Begeleiding als je een Wmo-indicatie hebt

Onze activeringscoaches kunnen je helpen om op basis van jouw talenten en mogelijkheden stappen te zetten naar dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, een opleiding of zelfs een betaalde baan. Samen met je activeringscoach maak je een trajectplan. Daarin staan jouw doelen omschreven en de stappen die nodig zijn om deze doelen te behalen. Daarna ga je met steun van je activeringscoach aan de slag met de stappen. Waar mogelijk zet je de stappen zelf en waar het nodig is, kan dat samen. Naast gesprekken met je activeringscoach voer je opdrachten uit en oefen je je arbeidsvaardigheden. Een deel van het traject kun je ook online doorlopen met e-health.

Heb je een Wmo-indicatie voor individuele begeleiding, dan meldt de gemeente waarin je woont je bij ons aan. Heb je nog geen Wmo-indicatie, dan kun je die aanvragen bij de gemeente. Medewerkers van Doel Delfland kunnen je daarbij helpen. 

 

Meer weten?

Wmo-indicatie

Dagbesteding en individuele (woon)begeleiding worden betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kijkt of je hiervoor in aanmerking komt. Op de website van jouw gemeente vind je meer informatie.

Contactgegevens gemeente

Nog geen Wmo-indicatie?

Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van een Wmo-indicatie.

Lees hoe wij je helpen