Hoe je bij ons in zorg komt

Ik heb hulp nodig

Heb je psychische klachten en heb je hulp nodig? Ga dan naar je huisarts. Als het nodig is, zal hij je naar ons doorverwijzen. Vraag aan je arts of hij jouw e-mailadres meestuurt in de verwijsbrief. Soms kunnen we je namelijk al voor je intakegesprek online hulp bieden via e-health.

Je kunt ook worden doorverwezen door je bedrijfsarts of een medisch specialist. Als je jonger bent dan 18 jaar kan een sociaal wijkteam van de gemeente je ook doorverwijzen.

Ben je al naar ons doorverwezen? In het stappenplan staat wat je na de verwijzing van ons kunt verwachten.

Bekijk het stappenplan


Wat zijn psychische klachten?

Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. Je voelt je bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. Je maakt je misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. Je kunt je moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht. Ook kun je er lichamelijke klachten bij hebben, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, pijn in je nek of maagklachten.

Wanneer heb je hulp nodig?

Als je door psychische klachten belemmerd wordt in je dagelijkse bezigheden, is het verstandig om professionele hulp te zoeken. Blijf er niet mee rond lopen, neem contact op met je huisarts. Hij bespreekt met je welke klachten je hebt en hoe de klachten je dagelijkse leven beïnvloeden. Samen met jou bekijkt hij welke hulp het beste past in jouw situatie.

In de meeste huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, die speciaal is opgeleid voor zorg bij psychische klachten. Bij milde klachten kunnen de huisarts of de praktijkondersteuner zelf de zorg geven die je nodig hebt. Zijn je problemen ernstiger of complexer, dan verwijst de huisarts je door naar de juiste zorgaanbieder.

Praat erover!

Iedereen kan psychische klachten krijgen. Jaarlijks hebben ruim twee miljoen mensen in Nederland, jong en oud, er last van. Soms spelen erfelijke factoren een rol, maar meestal ontwikkel je psychische klachten door dingen die je meemaakt in het leven en hoe je daar mee omgaat. Als je last hebt van psychische klachten, is het belangrijk erover te praten met bijvoorbeeld familie, vrienden of de huisarts. Op deze manier loop je er niet alleen mee rond en kun je worden geholpen.

Er zijn ook telefonische hulplijnen voor direct contact met een vrijwilliger of een professionele hulpverlener. Zij luisteren naar je en geven advies als je daar behoefte aan hebt. Je kunt hiervoor terecht bij:

Spoedeisende hulp

Voor mensen die in psychische nood verkeren, is er spoedeisende hulp. Ben je geen cliënt bij ons, neem dan altijd eerst contact op met je huisarts of de huisartsenpost in jouw woonplaats. De huisarts kan zo nodig een beroep doen op de Spoedeisende hulp psychiatrie van GGZ Delfland.

Bekijk de spoedmogelijkheden voor cliënten