De status van de contracten met zorgverzekeraars

Contracten zorgverzekeraars

Als je een verzekering hebt bij een Nederlandse zorgverzekeraar en die verzekeraar heeft een contract met GGZ Delfland, sturen wij de factuur rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar betaalt de factuur aan ons en brengt eventueel het verplichte en/of vrijwillige eigen risico in rekening.

 

Overzicht contractstatus

In het overzicht hieronder wordt vermeld wat de contractstatus is met de zorgverzekeraars. Voor het jaar 2024 heeft GGZ Delfland, net als in 2023, contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Onder de tabel vind je meer informatie over wat deze status precies inhoudt.

Zorgverzekeraar

2023

2024

DSW

Contract, vergoed

Contract, vergoed

Zilveren Kruis

Contract, vergoed

Contract, vergoed

CZ

Contract, vergoed

Contract, vergoed

VGZ

Contract, vergoed

Contract, vergoed

Menzis

Contract, vergoed

Contract, vergoed

ASR

Contract, vergoed

Contract, vergoed

ONVZ

Contract, vergoed

Contract, vergoed

Zorg & Zekerheid

Contract, vergoed

Contract, vergoed

Salland (voorheen ENO)

Contract, vergoed

Contract, vergoed

Caresq

Contract, vergoed

Contract, vergoed

Wat houdt deze contractstatus in?

Contract, vergoed

 • Met deze zorgverzekeraar hebben we afspraken gemaakt. 
 • Jouw zorg wordt vergoed in 2024 volgens je verzekeringsvoorwaarden. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van je zorgverzekeraar.

(Nog) geen contract, wel vergoed

 • Met deze zorgverzekeraar zijn we nog bezig om afspraken te maken.
 • Jouw zorg wordt wel vergoed in 2024 volgens je verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van je zorgverzekeraar.

Nog geen contract, wel vergoed zolang de onderhandeling loopt

 • Met deze zorgverzekeraar zijn we nog bezig om afspraken te maken.
 • Zolang we nog in gesprek zijn met deze zorgverzekeraar, wordt jouw zorg in 2024 vergoed volgens je verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg.
 • Maken we geen afspraken? Dan worden nieuwe behandelingen vergoed volgens je verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat je een deel van de rekening zelf moet betalen.
 • Hadden we in 2023 een contract met deze zorgverzekeraar? Dan geldt een overgang van maximaal één jaar. Deze geldt als je in 2023 in behandeling was en die behandeling doorloopt in 2024. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van je zorgverzekeraar.

Nog geen contract, mogelijk een deel niet vergoed

 • Met deze zorgverzekeraar zijn we nog bezig om afspraken te maken.
 • Maken we geen afspraken? Dan wordt jouw zorg in 2024 vergoed volgens je verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat je een deel van de rekening zelf moet betalen.
 • Hadden we in 2023 een contract met deze zorgverzekeraar? Dan geldt een overgang van maximaal één jaar. Deze geldt als je in 2023 in behandelingen was en die behandeling doorloopt in 2024. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van je zorgverzekeraar.