Binnen en buiten onze instelling

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Meestal ga je zelf op zoek naar passende zorg en geef je toestemming voor je behandeling. Maar soms mag een zorgverantwoordelijke je ook onder dwang behandelen. Dit kan als er door je psychiatrische ziekte sprake is van ernstig nadeel voor jezelf of voor de omgeving, of een aanzienlijk risico daarop. Dit heet verplichte zorg.

Verplichte zorg geven we in principe in je eigen omgeving. Alleen als het echt niet anders kan, kan een opname in een instelling een betere oplossing zijn. Bij GGZ Delfland hebben we moderne klinieken en verblijfsvoorzieningen voor intensieve (langdurige) behandeling en begeleiding.

Verplichte zorg wordt vanaf 1 januari geregeld via de Wet verplichte ggz. Deze wet vervangt de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

Meer informatie over de Wvggz kun je lezen in onze folder Verplichte zorg of vinden op de website dwangindezorg.nl