Gratis workshops, trainingen en individuele ondersteuning

Zorg voor de mantelzorger

Als mantelzorger zorg je intensief voor een ander. Dat is dankbaar werk, maar niet altijd makkelijk. Je levert vaak in op eigen activiteiten, vrienden en de zorg voor jezelf. Tegelijk heb je te kampen met heftige emoties want je naaste is ziek. En misschien twijfel je of je het allemaal wel goed doet. Mantelzorgers verdienen goede uitleg over bijvoorbeeld de rol als mantelzorger, de ziekte waar je mee te maken hebt en ondersteuning zodat je jezelf niet voorbijloopt.

Daarom bieden we hen gratis workshops, trainingen en individuele ondersteuning zodat ze hun mentale weerbaarheid kunnen versterken.

Bekijk het actuele aanbod van workshops voor mantelzorgers

Bekijk het actuele aanbod van trainingen voor mantelzorgers 

Lees meer over de individuele ondersteuning voor mantelzorgers

Trainingen voor professionals

Naast de workshops voor mantelzorgers bieden we ook trainingen aan intermediairs: (semi)professionals die in contact staan met mantelzorgers. Dit zijn trainingen op maat en op afspraak.

Voor informatie en met vragen over de workshops voor mantelzorgers en trainingen voor intermediairs kun je contact opnemen met het Isabel den Engelsman van Doel Delfland, telefoon 06 51 17 09 96, e-mail i.engelsman@ggz-delfland.nl.

Wil je alles nog even rustig nalezen? Download dan onze folder.

Folder Zorg voor de mantelzorger


Workshops

We bieden de volgende workshops aan, waarin je leert om te gaan met bepaalde psychische stoornissen, met eigen gevoelens van overbezorgdheid, schuld of machteloosheid, waarin je grenzen leert stellen, voor jezelf op leert komen en tussen alle zorg door ook leert ontspannen en plezier te maken.

Een workshop is gratis en duurt 2 uur. In die tijd is er voldoende gelegenheid om ervaringen met anderen uit te wisselen en je vragen te stellen.

Verlies en zingeving

Wanneer iemand ziek of gehandicapt raakt, is dat vaak een grote schok voor de persoon zelf én voor de mensen er om heen. Ineens wordt u mantelzorger, uw relatie verandert en zowel uw naaste als uzelf maken een verlies door. Rouwen hoort niet alleen bij overlijden, maar ook bij andere vormen van verlies, zoals verlies van lichamelijke vaardigheden en verlies van zelfstandigheid. Ook bij ongewenste veranderingen (bijv als de partner of een ouder ziek wordt, waardoor de relatie verandert) kan rouw voorkomen.

In deze bijeenkomst hebben we het over: Hoe kunt u omgaan met deze ervaringen? Wat is heilzaam?

 

In balans blijven

Zorgen voor diegene die je dierbaar is, “dat is toch heel gewoon” vinden veel mensen. Toch is dat best moeilijk.  Zorgen voor een ziek of gehandicapt iemand is niet alleen voor de persoon zelf ingrijpend, maar ook voor de partner en andere naasten. Meestal helpen mensen graag, maar de situatie kost wel extra tijd en energie. Herkent u zich hierin? Hoe kunt u in balans blijven?

In de workshop wordt aandacht geschonken aan hoe u als mantelzorger in balans kunt blijven; er  wordt informatie gegeven, maar ook worden u tips en handvatten aangereikt. Er is ruime gelegenheid voor uw vragen.

 

Betrokkenheid of overbezorgdheid?

U zorgt voor iemand in uw directe omgeving. Uw naaste is deels van u afhankelijk. U bent bezorgd over uw naaste of soms misschien ook wel overbezorgd. Waar ligt de grens? Neemt u de ander zoveel mogelijk uit handen of wil diegene waarvoor u zorgt graag zoveel mogelijk zelf doen? Praat u op een gelijkwaardige manier met elkaar. Of weet u het beste wat goed is voor uw naaste. Als u, met de beste bedoelingen, zorgzaam bent voor uw naaste, kan deze dat als betutteling ervaren. Hoe kunt u daar me omgaan?

In deze workshop krijgt u informatie over het thema en krijgt u handvatten om te leren er anders mee om te gaan. Tevens is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen.

 

Voorkomen van depressie

Het zorgen voor een naaste kan van korte duur zijn maar ook voor langere tijd. Belangrijk is dat er evenwicht is tussen draagkracht en draaglast. Als de last te groot wordt, kun je het als mantelzorger even niet meer zien zitten. Wanneer deze situatie aanhoudt, kan dit zorgen voor gevoelens van somberheid en lusteloosheid. Het is belangrijk dat je deze gevoelens herkent en voorkomt dat deze erger worden en dat je depressief wordt. In deze workshop gaan we aan de slag met dit thema.

 

Plezierige activiteiten

Als u altijd maar zorgt voor een ander en daardoor te weinig plezierige dingen onderneemt, kunt u zich na verloop van tijd neerslachtig voelen. Als u zich neerslachtig voelt, heeft u steeds minder zin om allerlei dingen te ondernemen die u anders plezierig vindt. Hierbij kunt u al snel in een negatieve spiraal terecht komen. Gelukkig is er ook een opwaartse spiraal: als u meer plezierige activiteiten onderneemt, ga u zich ook snel beter voelen, waardoor u vervolgens weer meer geneigd bent om van alles te ondernemen.

Dat is dan ook de bedoeling van deze workshop: onderzoeken of u (weer) in een positieve spiraal terecht kunt komen door het ondernemen van meer plezierige activiteiten. In deze bijeenkomst gaan we na hoe u uw tijd besteed. Heeft u voldoening bij wat u doet op dit moment of wilt u daar in iets veranderen en hoe krijgt u dit dan voor elkaar? 

  

Hulp inschakelen

Welke dilemma’s spelen mee rondom het al dan niet inschakelen van hulp. Waarom doe je dat wel of juist niet? Welke afwegingen maak je, wat speelt er allemaal mee? Wat is er nodig om 'tijdig' hulp in te schakelen? Waar zou die hulp uit kunnen / moeten bestaan? Wat heeft u nodig, waar haalt u dat? Hoe pak je dat aan?

 

Schuldgevoel

Mensen die in hun gezin of familie voor een ander zorgen, omdat deze ziek of gehandicapt is, kampen regelmatig met schuldgevoelens. Vraagt u zich wel eens af of u wel voldoende kunt doen voor de ander? Vindt u het moeilijk om aan te zien dat de ander zo worstelt met zijn of haar problemen? En voelt u zich daar machteloos over? In de workshop wordt aandacht geschonken bij het ontstaan van schuldgevoelens; er wordt informatie gegeven, maar ook worden u tips en handvatten aangereikt. Er is ruime gelegenheid voor uw vragen.

 

Loslaten

Vrienden en kennissen kunnen soms nogal makkelijk aanraden om je naaste los te laten. Maar jij wilt hem of haar niet in de steek laten. Het is soms wel duidelijk dat het iedereen goed zou doen als er iets meer ruimte ontstaat. Welke mate van betrokkenheid is passend? Hoe kun je in je gezin het juiste evenwicht vinden? In de workshop gaan we in op deze vragen.

 

Als de omgeving het niet begrijpt

Soms is het voor de omgeving wel eens moeilijk te begrijpen hoe het is om te zorgen voor iemand die (langdurig) ziek is mantelzorger te zijn. Daardoor komt het nogal eens voor dat familieleden, vrienden, kennissen, buren en collega’s de situatie onderschatten.

Zit u als partner, ouder, broer, zus of ‘kind van’ ook wel eens tussen de zieke en de omgeving in? Mist u ook wel eens begrip van anderen voor uw situatie? Of heeft u hier juist goede ervaringen mee? In deze bijeenkomst wordt ingegaan op het thema onbegrip, waardoor er onbegrip is, waarom begrip belangrijk is en ook hoe begrip vanuit de omgeving kan groeien.

Tijdens de workshop worden tips gegeven. Ook is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

  

Hoe houd je het vol?

Zorgen voor diegene die je dierbaar is, “dat is toch heel gewoon” vinden veel mensen. Toch is dat best moeilijk.  Zorgen voor iemand met een aandoening is niet alleen voor de persoon zelf ingrijpend, maar ook voor de partner en andere naasten. Meestal helpen mensen graag, maar de situatie kost wel extra tijd en energie. Herkent u zich hierin? Hoe kunt u het vol houden? Begrijpt de omgeving uw situatie? Heeft u behoefte om over uw situatie te praten?

Wij besteden aandacht aan mogelijke risico’s waardoor het lastig kan zijn om het “vol te houden” en we gaan aan de slag met oefeningen en tips die het gemakkelijker maken om het zorgen voor vol te kunnen houden. Er wordt informatie gegeven, maar ook worden u tips en handvatten aangereikt.

 

Claimen

Iedereen die zorgt voor een familielid heeft wel eens te maken met claimen. Er wordt een dringend beroep op u gedaan met woorden of indirect. Het gaat dan om aandacht, aanwezigheid en/of verzorging. Omdat de ander ziek of gehandicapt is geworden zijn veel mantelzorgers geneigd om zich weg te cijferen en veel voor het familielid te doen. Ook door soms teveel uit handen van de ander te halen, dat wat het familielid eigenlijk nog wel zelf kan doen. De kans bestaat dat u alleen nog maar aan het zorgen bent voor de ander en niet meer doet wat uzelf belangrijk of leuk vindt. In deze workshop leert u hoe claimen ontstaat en hoe u ermee om kunt gaan. 

Er is gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

 

Familie en hulpverleners: partners in zorg?

Mantelzorgers en hulp- of zorgverlener(s) van een familielid zijn partners in de zorg. Beiden zijn bezig met het verzorgen van de zorgvrager. Soms loopt dit niet goed omdat je misschien twijfelt of je naaste wel de juiste hulp krijgt of dat je te weinig betrokken wordt bij de zorg. Deze workshop geeft je inzicht in de verschillende rollen van de partijen, wat je zelf zou willen in deze samenwerking en op welke manier je beter kunt samenwerken met de hulp- of zorgverlener.

 

Somberheid

Een workshop voor als je te maken hebt met toenemende somberheid. In de workshop komt aan de orde wat somberheid is en leer je te ontspannen, minder te piekeren en sombere gedachten aan te pakken. Ook gaan we in op het belang van het ondernemen van (plezierige) activiteiten.

 

Omgaan met machteloosheid

Familieleden van mensen met ernstige psychische problematiek kunnen zich in sommige situaties  machteloos voelen. Soms moeten zij machteloos toekijken hoe hun familielid lijdt aan de gevolgen van zijn of haar ziekte en kunnen daar zelf niets aan doen. Familieleden kunnen ook geconfronteerd worden met situaties dat het familielid verder afglijdt doordat zij bijv. geen medicatie neemt of elke hulp weigert e.d. Deze situatie levert diverse gevoelens en emoties op waaronder een gevoel van machteloosheid.

 

Positief denken

Vaak als je in de eigen omgeving te maken hebt met ziekte van een naaste doet dat iets met je. Ook negatieve gedachten over de situatie horen daar vaak gewoon bij. Angst over de toekomst, boosheid (waarom moet mij/ons dat overkomen) verdriet en verliesgevoelens zijn gevoelens die voor kunnen komen. Wanneer horen gevoelens gewoon bij een proces en wanneer heb je het over negatieve gevoelens? In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de RET methode. De RET biedt een kader om naar minder gezonde gevoelens (zoals angst, boosheid) te kijken en deze om te zetten in meer gezonde gevoelens.

In deze bijeenkomst krijgen jullie een korte impressie wat de RET is en gaan we aan de slag met het vermeerderen van positieve gedachten.

 

Communicatie

Een workshop voor als je een betrokkene bent van een familielid of naaste met (ernstige) psychische problematiek. Communicatie met je naaste kan soms erg moeizaam gaan. Dit kan leiden tot conflicten, overbelasting en gevoelens van machteloosheid en eenzaamheid. In de workshop vertelt een  deskundige wat goede communicatie met je naaste is en krijg je praktische handvatten.

 

Grenzen stellen

Grenzen stellen zorgt ervoor dat u niet overbelast raakt. Daarnaast bieden grenzen voor de ander structuur, veiligheid en duidelijkheid.

Voor veel mensen is niet zozeer het stellen van grenzen, maar vooral het handhaven van grenzen heel moeilijk. Om grenzen te kunnen stellen, moet u er eerst achter komen wat uw eigen grenzen zijn. In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met grenzen stellen. Hiervoor komt theorie aan bod maar gaan we ook met praktische oefeningen aan de slag.

 

Ontspannen en stress

Wie heeft er geen stress? Stress hoort bij het leven. Als mantelzorger kunt u te maken hebben met stress door de situatie waarin u zorgt voor een naaste u kunt daarbij het gevoel hebben (te)veel “ballen in de lucht” te moeten houden.

Als we veel stress hebben, ontstaan er klachten. Bijvoorbeeld pijnklachten zoals hoofdpijn en schouderpijn, of dingen snel vergeten, snel moe of boos worden.

Als u er last van heeft én u wilt weten hoe u de stress kunt aanpakken, dan bent u van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over stress en hoe je deze kunt verminderen.

 

Mindfulness

Deze workshop is in het bijzonder bedoeld voor als je hinder hebt van stressklachten, piekeren, chronische pijnklachten en vermoeidheidsproblemen. Je maakt beknopt kennis met mindfulness en leert waar je het voor kunt gebruiken en waarvoor niet. Je doet enkele oefeningen waardoor je de essentie van mindfulness kunt ervaren.

 

Cognitieve fitness

Deze workshop gaat over de beginselen van cognitieve fitness. Er worden oefeningen gedaan om stressklachten te verminderen en oefeningen om cognitief actief te worden, dat een positief effect heeft op cognitieve vaardigheden. Er wordt geproefd aan deze methode en bestaat voornamelijk uit diverse oefeningen. Deze workshop is vooral leuk en ontspannend.

Trainingen

Naast de workshops voor mantelzorgers bieden we ook (online) trainingen aan. Vaak bestaan deze trainingen uit 6 bijeenkomsten van 2 uur waarin je praktische handvatten en informatie krijgt en ervaringen met anderen kunt delen. Er wordt vaak gewerkt aan de hand van een boek of trainingsmap. Je hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Hoewel de trainingen op maat zijn en op afspraak, kun je denken aan:

Borderline de baas!

Hoe kun je goed voor jezelf zorgen als je naaste een borderlinepersoonlijkheidsstoornis heeft? Om die vraag te beantwoorden, leggen we je eerst precies uit wat een borderlinepersoonlijkheidsstoornis is, welk gedrag je kunt tegenkomen bij iemand die dit heeft en hoe je diegene het best kunt helpen, zonder dat je daarbij jezelf uit het oog verliest.

 

Mijn naaste heeft ernstige psychische problemen

Soms kijk je als mantelzorger machteloos toe hoe je naaste lijdt aan de gevolgen van zijn ziekte. Ook word je soms geconfronteerd met situaties dat je naaste verder afglijdt doordat hij bijvoorbeeld geen medicatie neemt of elke hulp weigert. Hoe ga je daar nu het beste mee om en kun je goed voor jezelf blijven zorgen?

 

Jouw rollen optimaal inzetten

Zorg je voor iemand met psychische problemen en wil je leren om daar beter mee om te gaan? Dan is deze training iets voor jou! Niemand kiest ervoor om naaste te worden van iemand met psychische problemen. De rol van naaste is iets wat je overkomt. Als naaste heb je verschillende rollen. Je zorgt voor iemand, maar daarnaast ben je ook 'gewoon' moeder, vader, partner, kind, vriend(in), broer of zus. Dar kan lastig zijn. Met name omdat je zorg een grote invloed heeft op hoe het met de ander gaat. In deze training leer je hoe je beter kunt omgaan met je naaste op het gebied van communiceren, je eigen gedachten,  grenzen stellen en hoe je in balans kunt blijven door beter voor jezelf te zorgen.

Individuele coaching

Tot slot bieden we ook individuele coaching aan onder de naam Preventieve Ondersteuning Mantelzorg (POM). De individuele coaching is bedoeld om de draaglast te verminderen en de draagkracht te verhogen en bestaat in totaal uit 5 gesprekken.

De coaching sessies zijn bedoeld voor mantelzorgers, familieleden van mensen met psychische problematiek en voor mantelzorgers die door de mantelzorgtaken depressieve klachten lijken te ontwikkelen.