Zorgen om iemand

Je maakt je zorgen om iemand. Die persoon is bijvoorbeeld depressief of angstig, heeft geen zin meer om iets te ondernemen of zorgt niet goed voor zichzelf. Dat kan het gevolg zijn van psychische klachten. Vaak helpt het al om naar iemand te luisteren. Ook kun je vertellen waar iemand hulp kan krijgen. De huisarts kan doorverwijzen naar de juiste geestelijke gezondheidszorg.

Acute nood

Maak je je heel veel zorgen en zoekt iemand zelf geen hulp, dan kun je bellen naar zijn of haar huisarts (of de huisartsenpost). Doe dit ook als je denkt dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Als iemand aan zelfmoord denkt, kun je naast de huisarts ook bellen naar 113 Zelfmoordpreventie. Wil je meer informatie? Kijk op www.113.nl/tips-om-te-praten

Wat kan ik doen

Mensen met psychische problemen hebben het moeilijk. Ze twijfelen aan zichzelf. Vaak voelen ze zelf ook dat ze niet goed functioneren maar vinden het lastig om het onder ogen te zien. Een luisterend oor is dan heel waardevol. Een paar tips:

  • Laat iemand praten
  • Probeer echt te luisteren en iemand te begrijpen
  • Vermijd discussie, oordeel niet en geef ook niet gelijk een advies
  • Wil iemand niet dat je je met hem of haar bemoeit? Probeer dan een andere naaste te vinden van wie wel hulp wordt geaccepteerd
  • Zorg goed voor jezelf. Geef grenzen aan en houd die vast. Je houdt dit het beste vol als je ook aan jezelf denkt

Hulp regelen

Als je hulp wilt regelen, verwijs iemand dan naar de huisarts voor een afspraak. Je kunt met de persoon meegaan als deze dat prettig vindt. Bij de meeste huisartsen werkt ook een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, die speciaal is opgeleid voor zorg bij psychische klachten. Bij mildere klachten kunnen de huisarts of de praktijkondersteuner zelf de zorg geven die nodig is. Zijn de problemen ernstiger of complexer, dan verwijst de huisarts door naar de juiste zorgaanbieder.

Als iemand geen hulp wil

Wil je hulp regelen voor een naaste, maar wil hij of zij geen hulp? Probeer dan het gesprek aan te gaan.

  • Vraag waarom iemand geen hulp wil.
  • Leg uit wat de hulp inhoudt. Mensen zijn soms bang voor bepaalde hulp.
  • Vraag wat voor hulp iemand misschien wel wil hebben.
  • Vraag wat je voor iemand kunt doen.

Als iemand blijft weigeren, kun je zelf contact opnemen met de huisarts. De huisarts kan zo nodig hulp regelen.

Meer weten?

Je naaste is nog geen cliënt van GGZ Delfland

We helpen graag.

Hoe wij helpen Stoornissen die wij behandelen

Je naaste is al cliënt bij GGZ Delfland

De cliënt kan rechtstreeks contact opnemen met zijn behandelaar of begeleider. Als familie of naaste van een cliënt heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens