Wanneer dringend hulp nodig is

Spoed

Ben je verwijzer en heeft je patiënt dringend hulp nodig, dan kun je deze persoon rechtstreeks telefonisch aanmelden bij onze spoedeisende hulp.

 

Let op!
Bel eerst de huisarts als je zelf of een naaste in psychische nood verkeert

Voor onze hulp heb je altijd een verwijzing nodig, zonder verwijzing mogen we niet helpen. Bel daarom altijd eerst de huisarts of huisartsenpost als je zelf of een naaste in psychische nood verkeert.

Telefoonnummer voor verwijzers

Ben je verwijzer en heeft jouw patiënt binnen 24 uur acute psychiatrische zorg nodig, bel dan naar 088 002 88 10. Dit centrale nummer van de spoedeisende hulp psychiatrie (SEHP) van GGZ Delfland is 24 per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het nummer is bedoeld voor huisartsen, politie, meldkamer ambulance, medisch specialisten en beschermde woonvormen met cliënten bij ons in zorg.

Het werkgebied

GGZ Delfland is verantwoordelijk voor de acute psychiatrische zorg in de gemeenten: Westland, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.

Het werkgebied van de SEHP

De beoordeling

Wij streven ernaar dat je binnen 5 minuten onze triagist aan de lijn krijgt voor het triageren van de crisissituatie van de cliënt. De triage vindt plaats met behulp van de landelijke Triagewijzer acute ggz. Met dit instrument bepaalt de hulpverlener van de crisisdienst in overleg met jou, de cliënt en zijn naasten, het urgentieniveau van de crisis en de bijbehorende maximale wachttijd voor de cliënt. Ook wordt beoordeeld waar de beoordeling plaats vindt. Deze beoordeling wordt door twee hulpverleners gedaan.

Urgentie

Op basis van de triagewijzer wordt door onze hulpverlener (de triagist) een inschatting gemaakt van de urgentie, uitgedrukt in een code. Deze code geeft aan binnen hoeveel tijd een hulpverlener bij een cliënt moet zijn. Als er sprake is van een psychische crisissituatie moet de beoordeling dezelfde dag plaatsvinden. Bij spoed is dat binnen 1 tot 3 dagen (U4-U5).

Download de Triagewijzer

Patiënt jonger dan 18 jaar

Patiënten jonger dan achttien kun je in de regio Rijnmond binnen kantooruren (8.45 uur – 16.30 uur) verwijzen naar onze poli jeugd in Schiedam (010 246 39 00) en in de regio Haaglanden naar het Crisis interventie team Haaglanden (070 345 05 06). Buiten kantooruren kun je een beroep doen op de SEHP.

Collegiaal overleg

Ook met acute psychiatrische en medicatievragen kun je contact opnemen met de spoedeisende hulp psychiatrie, telefoon 088 002 88 10.

 

Lees meer over de SEHP