24/7 eerste hulp

Spoedeisende hulp

Wat doet de SEHP?

Het is van belang dat er in een noodsituatie snel een inschatting gemaakt wordt van de ernst van de problemen. De spoedeisende hulp psychiatrie kan hierbij helpen. Dat doen we doen we door middel van diagnostisch onderzoek. Welke hulp je krijgt is afhankelijk van je situatie; elke crisissituatie is tenslotte anders. Samen zoeken we naar de oplossing die het beste bij jou past.

Diagnostisch onderzoek

Nadat je verwezen bent naar de spoedeisende hulp psychiatrie wordt er op korte termijn een gesprek met je gevoerd door een of twee hulpverleners. In dit gesprek worden vragen gesteld over de reden van aanmelding, de aanleiding, je huidige leefsituatie, relatie met familie en vrienden, achtergrond en eventuele voorgaande behandelingen. Hiermee kan een, soms voorlopige, diagnose worden gesteld. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Soms wordt lichamelijk onderzoek verricht. We noemen dit gesprek het diagnostisch onderzoek.

Bij voorkeur vindt het diagnostisch onderzoek plaats bij de spoedeisende hulp psychiatrie, maar dit kan ook thuis, op het politiebureau of in een ziekenhuis plaatsvinden. In dat geval gaat de crisisdienst erop af. De crisisdienst is een onderdeel van de spoedeisende hulp psychiatrie.

De hulpverleners proberen ook om familie of andere betrokkenen te spreken. Verder worden jouw persoons- en verzekeringsgegevens nagevraagd.

Behandeling

Op basis van de uitslag van het diagnostisch onderzoek wordt vastgesteld welke hulp het beste bij je past. Als het nodig is, kun je bij de SEHP direct starten met je behandeling.

De Spoedeisende hulp psychiatrie kent drie onderdelen:

 

Crisisdienst

De primaire taak van de crisisdienst is het beoordelen van een crisissituatie. Na doorverwijzing door een huisarts, sociaal (wijk)team of op verzoek van de politie ziet de crisisdienst de cliënt op de spoedeisende hulp psychiatrie. Als dat niet mogelijk is, komt de crisisdienst bij de cliënt thuis of op een andere gewenste locatie. De crisisdienst is ook de plek waar huisartsen en sociale wijkteams terecht kunnen met vragen.

 

Intensieve thuisbehandeling

Intensieve thuisbehandeling, ook wel Intensive home treatment genoemd, is kortdurende intensieve zorg aan huis. Het doel is om te voorkomen dat je in een psychische crisis raakt. Of om jouw crisis zo kort mogelijk te laten duren. We willen ervoor zorgen dat de crisissituatie stabiliseert. Intensieve thuisbehandeling kan ook worden ingezet om een opname te verkorten door de eerste periode na de opname meer ondersteuning thuis te bieden.

De behandeling duurt maximaal zes weken (op indicatie kan dit verlengd worden met een periode van nog eens zes weken). Wanneer de je stabiel genoeg bent om terug te keren in het behandelprogramma dat je al volgde of wanneer je aangemeld bent bij een behandelprogramma, stopt de acute patiëntenzorg vanuit het Intensive home treatment-team. Cliënten die aangemeld worden voor intensieve thuisbehandeling hebben een regiebehandelaar vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Intensieve thuisbehandeling levert zorg op werkdagen, en aanvullend in het weekend tussen 10.00 en 14.00 uur.

 

Acute dagbehandeling

Acute dagbehandeling (ADB) biedt jou een behandelaanbod als je in crisis bent, dus als het echt niet goed met je gaat. Het is een behandeling naast de therapieën en programma's die je al bij ons volgt. Acute dagbehandeling kan ingezet worden om te voorkomen dat je opgenomen moet worden. Het programma omvat naast therapieën zoals cognitieve gedragstraining en coping (waarbij je leert omgaan met stress) ook minder intensieve onderdelen zoals sport en creatieve activiteiten. Acute dagbehandeling duurt maximaal drie weken, daarna word je verwezen naar een ambulant team op een van onze poli’s, of ga je terug naar je eigen behandelaar. Bij de Acute dagbehandeling behoud je jouw verwijzende regiebehandelaar. Acute dagbehandeling wordt op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 16.30 uur aangeboden.

Naasten en familie

Samenwerking en contact met familie en naasten vinden wij belangrijk om meerdere redenen:

  • Naasten hebben vaak belangrijke aanvullende informatie, die helpt bij de beoordeling en behandeling. Om bijvoorbeeld het probleem van de cliënt goed te begrijpen en te werken aan een oplossing, is ook inzicht in zijn relaties met de omgeving nodig.
  • Familie en naasten kunnen in deze informatie voorzien.
  • Naasten hebben vaak vragen en zorgen, waar we ook aandacht voor willen hebben.
  • Contact met de omgeving is voor een cliënt belangrijk omdat contact isolement kan voorkomen of doorbreken.

Het team SEHP

Binnen de Spoedeisende hulp psychiatrie werken verschillende disciplines: psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ambulant verpleegkundigen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundige, groepsbegeleiders, sociaal pedagogische hulpverleners en een gezondheidszorg psycholoog.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens