Voor een gelukkig gevoel

Happyles

Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat in een doorsnee week maar liefst één op de vijf jongeren last heeft van een stevige dip. Dat zijn dus zes leerlingen in een klas van dertig! Bij één op de tien jongeren blijft deze dip langere tijd hangen. Jongeren die al een tijdje in een dip zitten, lopen een hoger risico op een depressie.

Voor wie?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

 

De training

In de training wordt de nadruk gelegd op dat wat gelukkig maakt, in plaats van steeds te focussen op wat je somber maakt. De training wordt per klas gegeven en bestaat uit:

  • Een klassikale introductie waarbij het thema geluk wordt besproken en het taboe op in een dip zitten
    wordt doorbroken.
  • Een e-learning les over de thema’s 'positief gevoel' en 'denken, voelen, doen'. Hieraan voorafgaand maken alle leerlingen de Happylestest waarbij ze een score krijgen van het geluksgevoel dat ze op dat moment hebben.
  • Een e-learning les over de thema’s 'jij en de rest', 'problemen oplossen' en 'de toekomst'.
  • Een afsluitende klassikale les over gedachten en gevoelens. Deze les wordt wederom afgesloten met de Happylestest.
  • Individuele gesprekken per leerling waarin onder meer de score op de Happylestest besproken wordt en eventueel doorverwezen kan worden naar de hulpverlening.

Planning preventietrainingen jeugd

In de planning vind je een overzicht van de preventietrainingen die er per gemeente gegeven worden. 

Planning preventietrainingen jeugd 

Aanmelden of meer weten?

Aan de preventietrainingen zijn geen kosten verbonden. Ook heb je geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam. Wil je meer informatie over de training of weten wanneer deze training wordt gegeven, neem dan contact op met het team jeugdpreventie van GGZ Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail teamjeugdpreventie@ggz-delfland.nl.