KIES-groep

Ieder kwartier krijgt een kind in Nederland te horen dat zijn/haar ouders gaan scheiden. Kinderen kiezen hier zelf niet voor en reageren op hun eigen manier op de veranderingen.

Bij een KIES (Kinderen In Een Scheiding)-groep is er ruimte voor hun verhaal, vragen en zorgen. Kinderen krijgen er de ruimte om te ontdekken wat voor hen de beste oplossingen zijn. Door te ervaren dat er ook andere kinderen zijn met vergelijkbare gevoelens, vragen, zorgen en ideeën, voelen deelnemers aan de KIES-groep zich gezien en gehoord.

Voor wie?

Alle kinderen van 7 tot 12 jaar, van wie de ouders in scheiding liggen of gescheiden zijn. Een voorwaarde voor deelname is dat het kind van de ouders te horen moet hebben gekregen dat zij gaan scheiden. Er hoeft geen sprake te zijn van zorgen of problemen bij het kind.

 

Het aanbod

Bij KIES staat het kind centraal. In acht wekelijkse bijeenkomsten van vijf kwartier met spel en creatieve werkvormen kunnen kinderen vertellen, delen en leren beter om te gaan met de scheiding.

Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen, afgestemd op de behoeften van de groep door middel van de KIES-coaching methodiek, een effectief bewezen interventie. Voorbeelden van de werkvormen zijn: gesprekken, tekenen, rollenspellen, spelletjes en stellingen.

Kinderen leren bij KIES op creatieve en speelse wijze de scheiding van hun ouders als definitief en onomkeerbaar te zien en dat ze geen schuld hebben aan de scheiding. Kinderen ervaren overeenkomsten en verschillen tussen de eigen situatie en die van anderen in de KIES-groep en leren beter met hun ouders te communiceren.

Voorafgaand aan de acht bijeenkomsten is er een intakegesprek met ouders en kind(eren). Na de acht bijeenkomsten is er voor ouders een evaluatiebijeenkomst.

De KIES-groep wordt begeleid door twee gecertificeerde KIES-coaches.

Planning preventietrainingen jeugd

In de planning vind je een overzicht van de preventietrainingen die er per gemeente gegeven worden. 

Planning preventietrainingen jeugd 

Aanmelden of meer weten?

Aan de preventietrainingen zijn geen kosten verbonden. Ook heb je geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam. Wil je meer informatie over de training of weten wanneer deze training wordt gegeven, neem dan contact op met het team jeugdpreventie van GGZ Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail teamjeugdpreventie@ggz-delfland.nl.