Als je start in de brugklas

Plezier op school

Deze training is bedoeld voor als je van groep 8 naar de brugklas gaat en opziet tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs. In de training leer je hoe je goed om kunt gaan met anderen waardoor je een goede start kunt maken op de middelbare school.

Voor wie?

Kinderen in groep 8 die na de zomer naar de brugklas gaan.

 

De training

De training duurt 2 dagen en vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie.

In de training oefenen we met stevig staan, anderen aankijken, duidelijk praten, goed luisteren en een praatje maken. Daarnaast besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • de overgang naar het voortgezet onderwijs
  • omgaan met spanning
  • anders leren denken
  • omgaan met moeilijke situaties zoals ‘nee’ zeggen en pestgedrag.

Planning preventietrainingen jeugd

In de planning vind je een overzicht van de preventietrainingen die er per gemeente gegeven worden. 

Planning preventietrainingen jeugd 

Aanmelden of meer weten?

Aan de preventietrainingen zijn geen kosten verbonden. Ook heb je geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam. Wil je meer informatie over de training of weten wanneer deze training wordt gegeven, neem dan contact op met het team jeugdpreventie van GGZ Delfland, telefoon 015 260 74 47, e-mail teamjeugdpreventie@ggz-delfland.nl.