Nieuws

Eerste paal langdurige zorg voorziening

Op het Sint Joristerrein in Delft is vandaag het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Wlz voorziening. In het bijzijn van Iris Bandhoe (raad van bestuur), Daan van Dam (manager behandelzaken), Barbara Brouwer (manager bedrijfsvoering), Gijs Puijman (projectleider vastgoed & huisvesting) en Ellen Dekker (manager facilitair bedrijf & vastgoedbeheer), gaf Diana Bron (voorzitter van de cliëntenraad) als vertegenwoordiger van de cliënten een klap op de eerste paal. Hiermee is de bouw van de nieuwe voorziening voor langdurige zorg cliënten en cliënten met een dubbele diagnose een feit.

Systeembouw
Voor deze nieuwbouwlocatie zijn in 2020 de bouwplannen ontwikkeld. Leeuwenkamp architecten heeft het gebouw, een combinatie van reguliere en systeembouw, ontworpen. Het wordt een bijna energie neutraal gebouw, een zogenaamde BENG. En het wordt het eerste pand van GGZ Delfland dat gasloos wordt, en daardoor een lage CO2-footprint krijgt. De planning is dat het gebouw in het 1e kwartaal van 2022 gereed is. Het inhuizen van de cliënten zal daarna gefaseerd verlopen over een periode van een aantal weken.

Langdurige zorg
De nieuwe langdurige zorg voorziening van GGZ Delfland komt te staan op het terrein aan de Sint Jorisweg in Delft. In deze voorziening komen mensen te verblijven met psychische problemen die langdurige zorg nodig hebben. Ook mensen met psychische problemen in combinatie met een verslaving, ook wel bekend als dubbele diagnose, zijn welkom en kunnen in de nieuwe voorziening onder één dak begeleid en behandeld worden. Bij een verslaving kun je denken aan bijvoorbeeld softdrugs en/of alcohol. GGZ Delfland behandelt geen harddrugsverslavingen. De kliniek is een aanvulling op de reeds bestaande detoxkliniek. Het gaat om cliënten die vallen onder de wet langdurige zorg (Wlz), maar ook cliënten met een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Lees hier meer over de nieuwe langdurige zorgvoorziening.