Nieuws

Nieuwe langdurige zorg voorziening Sint Jorisweg

Half maart start de bouw van een nieuwe voorziening op het Sint Joristerrein in Delft. In deze voorziening komen mensen te verblijven met psychische problemen die langdurige zorg nodig hebben. Ook mensen met psychische problemen in combinatie met een verslaving, ook wel bekend als dubbele diagnose, zijn welkom en kunnen onder één dak begeleid en behandeld worden. Bij een verslaving kun je denken aan bijvoorbeeld softdrugs en/of alcohol. GGZ Delfland behandelt geen harddrugsverslavingen. Het gaat om cliënten die vallen onder de wet langdurige zorg (Wlz), maar ook cliënten met een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning). Begin 2022 stromen er 40 cliënten in die nu nog bij Perspektief verblijven.

De zorg in deze voorziening

Een deskundig team gaat de cliënten in de langdurige zorg voorziening behandelen volgens een voor deze doelgroep op maat gemaakt zorgprogramma. Ook ervaringsdeskundigen krijgen een vaste rol in het team. De basis van het zorgprogramma bestaat uit het creëren van een rustige omgeving waar een gezonde leefstijl wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Er is veel aandacht voor onder andere een zinvolle daginvulling, gezonde maaltijden, persoonlijke verzorging en beweging.

Het gebouw

De nieuwe voorziening wordt gebouwd achter kliniek De Ridder, aan de kant van de A13. Er is gekozen voor een combinatie van reguliere en systeembouw om de bouwtijd te verkorten en de overlast te beperken. In prefab delen wordt het gebouw met een minimaal aantal transportbewegingen geleverd. De planning is dat het gebouw in het 1e kwartaal van 2022 gereed is. De bouwkundig aannemer is Jan Snel en firma Schoonderbeek is gecontracteerd voor de installaties op gebied van elektra, veiligheid en alarmeringen.

Voorgeschiedenis

Al in 2018 hebben Gemeente Delft, DSW Zorgkantoor, stichting Perspektief en GGZ Delfland afgesproken dat GGZ Delfland een voorziening zou opstarten voor cliënten met een langdurige zorgvraag, soms in combinatie met een verslaving. Nu is dat dan zover.

Bekijk het filmpje over de nieuwe locatie:

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Een behandeling is niet standaard, maar hangt af van jouw stoornis, en jouw wensen en behoeften. Deze behandeling bieden we aan bij de volgende stoornissen: