Nieuws

Verscherpte maatregelen coronavirus

In navolging op de scherpe maatregelen die GGZ Delfland afgelopen week (d.d. 9 maart) hanteerde, heeft zij vandaag besloten extra maatregelen te treffen om het aantal zieken zo veel mogelijk te spreiden. "Afgelopen dagen waren we bezig met het indammen van het virus. Maar inmiddels is duidelijk dat dat niet meer kan", aldus Iris Bandhoe, voorzitter raad van bestuur. De organisatie verwacht dat meer medewerkers en cliënten ziek gaan worden en verandert daarom de maatregelen.

Zorg staat voorop

Het belangrijkste is dat de zorg door kan gaan in een zo veilig mogelijke omgeving. Dat betekent dat zorg- en behandelpersoneel die geen koorts hebben, aan het werk zijn. Wel verloopt het contact met patiënten zoveel mogelijk telefonisch. Zij worden door hun behandelaar een dag van te voren gebeld. Daar waar een behandeling op afstand niet mogelijk is, wordt deze in overleg op de polikliniek gehouden. Overig personeel werkt zoveel mogelijk thuis.

Bezoek aan één van de locaties

Alle inlooplocaties van GGZ Delfland zijn vanaf maandag 16 maart gesloten. Het contact wordt zoveel mogelijk telefonisch voortgezet. De dagbesteding voor de klinieken en ambulante zorg gaat door, weliswaar met aangepaste tijden en in aangepaste vorm. Meer informatie hierover volgt. Verblijft een cliënt in één van de klinieken van GGZ Delfland? Dan mag hij tot nader orde één vaste, dezelfde, bezoeker zonder klachten ontvangen.

Vragen?

Cliënten die in behandeling zijn bij GGZ Delfland en vragen hebben over hun behandeling naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het coronavirus, kunnen contact opnemen met hun behandelaar.

 

Lees ook: