Nieuws

Vragen over jouw factuur

Sinds 1 januari 2022 werken we met een nieuw bekostigingsmodel voor cliënten vanaf 18 jaar, het zorgprestatiemodel. Hierin is afgesproken hoe wij jouw behandeling in rekening moeten brengen bij de zorgverzekeraar en hoe de rekening betaald moet worden. Het gaat dus niet over welke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. Het heeft wel effect op de manier van betalen en hoe jouw factuur eruit ziet. GGZ Delfland factureert alleen verzekerde zorg aan de zorgverzekeraars.

Omdat de facturen er anders uitzien dan voorheen, kan dit misschien vragen oproepen. Helaas kunnen wij vragen over jouw factuur, bijvoorbeeld over de hoogte van het bedrag of het innen van het eigen risico, niet beantwoorden. Hiervoor kun je bij jouw zorgverzekeraar terecht.

Dus neem contact op met jouw zorgverzekeraar als je vragen hebt over:

  • de (juistheid van de) rekening
  • de hoogte van het gefactureerde bedrag
  • het innen van het eigen risico

En neem contact op met het secretariaat van de locatie waar je behandeld wordt of met je behandelaar als je vragen hebt over:

  • de inhoud van jouw behandeling
  • de duur van jouw behandeling

Algemene informatie over het zorgprestatiemodel, kosten, eigen risico en wie jouw rekening betaalt vind je hier