Onderzoek

Anorexia nervosa onder de loep

Anorexia nervosa is de psychiatrische stoornis met het hoogste sterftecijfer. GGZ Delfland onderkent het belang van onderzoek naar deze stoornis en steunt daarom het zogeheten BRAVE-onderzoek van orthopedagoog Cathelijne Steegers van het Erasmus MC-Sophia in Rotterdam. In dit promotieonderzoek staan twee vragen centraal: hoe lang blijft een meisje of jonge vrouw met anorexia nervosa ziek? En waar moet behandeling van deze ziekte op gericht zijn? GGZ Delfland is een van de elf samenwerkingspartners in dit onderzoek waarvan de eerste resultaten eind 2019 zijn te verwachten.

BRAVE staat voor de officiële Engelse titel van het onderzoek: BRain functions and Attentional processes in adolescent anorexia nerVosa: predictors of its diffErential course? In het Nederlands luidt de vertaling: hersenfuncties en aandachtsprocessen bij meisjes en jonge vrouwen met anorexia nervosa: voorspellers van de verscheidenheid in het beloop? Daarnaast staat BRAVE, wat moedig betekent in het Engels, ook voor de dappere meisjes met anorexia nervosa op weg naar hun herstel.

 

Hersenfuncties bij anorexia

Ongeveer 5.500 mensen in Nederland, vooral meisjes en jonge vrouwen, lijden aan anorexia nervosa. Zij hebben een verstoord lichaamsbeeld, zijn als de dood om dik te worden en eten daarom dusdanig weinig dat ze ernstig ondergewicht krijgen. Zij kampen met veel negatieve emoties als walging en afgunst. Het doel van de studie is meer te weten komen over hersenfuncties, aandachtsprocessen en de fysieke gezondheid bij meisjes en jonge vrouwen met anorexia nervosa. Cathelijne Steegers en onderzoeksassistent Tess van der Harst zijn benieuwd of er verschillen zijn met die van gezonde leeftijdsgenoten. Ook kijken zij welke veranderingen er zijn in een jaar van behandeling. "Met deze uitkomsten hopen we beter te kunnen voorspellen hoe lang een meisje of jonge vrouw ziek zal zijn. Ook willen we de behandeling verbeteren om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk opknappen", zegt Cathelijne die wil promoveren tot doctor (PhD).

 

Meer grip

"Wij weten op het moment van de diagnose niet hoe lang een jongere ziek blijft. Sommigen knappen weer snel op, anderen kunnen jarenlang of zelfs chronisch ziek blijven. Het is dus moeilijk te voorspellen waarom het beeld is zoals het is, en hoe het zich zal ontwikkelen. Daar willen we meer grip op krijgen. Zo dat we weten waar we in de behandeling op moeten inzoomen zodat iedereen met de ziekte zo snel mogelijk opknapt", aldus Cathelijne. Zij denkt niet dat er één type anorexia is, aangezien de ernst van de eetstoornissymptomen en bijkomende moeilijkheden verschillen tussen jongeren. Denk aan verschil in psychische klachten en problemen met de fysieke gezondheid.

 

Weerstand tegen behandeling

Anorexia nervosa is een ziekte die heel ingrijpend is. "Anorexia wordt door jongeren met de ziekte vaak omschreven als een stem die zegt wat ze moeten doen. Ze ontlenen hier voor hun gevoel steun of een houvast aan, alhoewel anderen de jongere verder zien afvallen en minder goed zien functioneren op verschillende gebieden", weet Cathelijne. "Als de ouders of de behandelaar zeggen dat er ook andere manieren zijn om houvast te vinden, wekt dat weerstand op bij de jongere. Dat maakt de behandeling ingewikkeld."

 

Samenwerken

De bedoeling van het BRAVE-onderzoek is om 90 meisjes en jonge vrouwen te onderzoeken in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. In deze leeftijdsfase openbaart de ziekte zich in de meeste gevallen het eerst. Cathelijne werkt samen met ggz-instellingen en ziekenhuizen om aan voldoende aantal deelnemers te komen en om een gemêleerde onderzoeksgroep samen te stellen. Met de elf samenwerkingspartners is zij verzekerd van patiënten uit verschillende delen van het land die verschillende behandelingen krijgen. De onderzoekster: "De kracht in de prettige relatie met GGZ Delfland zit 'm in de korte lijntjes en de bereidheid om jongeren te benaderen om mee te doen aan de studie. We kunnen heel eenvoudig contact leggen met klinisch psycholoog Hetty de Jong die erop toeziet dat meisjes wordt gevraagd om mee te doen aan het onderzoek."

Waarom meisjes en jonge vrouwen gevoeliger zijn voor anorexia nervosa dan hun mannelijke leeftijdsgenoten is in de medische wetenschap nog onbekend. Wat Cathelijne betreft een mooi onderwerp voor een andere studie.

 

We behandelen bij GGZ Delfland alleen jeugdigen met een eetstoornis.

Zie eetstoornis bij jeugd

Ben je volwassen en wil je hulp voor een eetstoornis, dan kan je huisarts je verwijzen voor de juiste zorg.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens