Onderzoek

Virtual reality voor omgeving depressieve jongeren

Echt ondergaan wat iemand meemaakt tijdens een depressie, het is mogelijk dankzij een 360 graden video die speciaal voor GGZ Delfland is ontwikkeld. Er is een film over het perspectief van de cliënt met een depressie, die maar met moeite de dag doorkomt. Daarnaast is er ook een versie van de partner die te kampen heeft met de gevolgen van een depressie. Het doel is om wederzijds begrip te kweken, iets wat beter lukt als je echt ondergaat wat de ander meemaakt. GGZ Delfland psychiater Martine van Bennekom GGZ Delfland wil nu onderzoeken of dit inderdaad het gewenste effect oplevert.

Invloed van leeftijdsgenoten

Ook Anika Bexkens neemt deel aan de uitvoering van dit onderzoek. Zij is docent en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden (Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie) en psycholoog bij GGZ Delfland. Bexkens is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar, ook wel adolescenten genoemd. Juist deze doelgroep zou veel baat kunnen hebben bij meer begrip vanuit hun omgeving. Bexkens: "Er is al veel onderzoek verschenen over de hersenontwikkeling van jongeren in de adolescentiefase, waarbij ook aandacht is voor de invloed van leeftijdsgenoten als zij helpend gedrag vertonen. Het blijkt dat adolescenten daar gevoeliger voor zijn dan kinderen en volwassenen. We willen daarom naast ouders ook leeftijdsgenoten deel laten nemen aan het onderzoek."


Aanmoediging

Psychotherapie, therapie in de vorm van gesprekken, is op zich al zeer effectief bij jongeren, 63% heeft er baat bij. De combinatie met psycho-educatie in de vorm van virtual reality zou de therapie kunnen versterken. "Sociaal leren is voor adolescenten heel belangrijk is. Ze leren veel van wat anderen doen. Daarnaast vinden ze positieve aanmoediging – 'kom op, je kunt het' - van hun omgeving heel belangrijk. Vandaar dat het belangrijk is dat die omgeving écht beseft wat ze tijdens een depressie meemaken. Op basis van de bestaande literatuur kun je verwachten dat je een beter resultaat boekt met de behandeling als er oprecht begrip is vanuit de omgeving. Dat geeft een beetje verlichting aan de cliënt en neemt wat eenzaamheid weg", aldus Bexkens


Bewustwording

Hoewel de film niet direct op adolescenten is gericht, verwacht Bexkens dat ook zij wel gevoelig zullen zijn voor het effect. "De virtual reality video maakt je meer bewust van wat iemand met een depressie ervaart en denkt. Het is voor de omgeving heel moeilijk te begrijpen waarom iemand prikkelbaar is of steeds afspraken afzegt tijdens een depressie. Als je iets ondergaat, worden andere systemen in het brein aangesproken, zoals emotie en sociale systemen. Dat zorgt voor een andere verwerking van de informatie, het heeft meer effect. Je ziet tijdens de video niet alleen wat iemand meemaakt, je hoort ook de gedachten die erbij horen."

 

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens