Expertiseteam voor mensen met een licht verstandelijke beperking

De maatschappij vraagt veel van mensen met een verstandelijke beperking. Omdat ze moeite hebben alles te begrijpen en te doen wat van ze verwacht wordt, ervaren ze soms problemen op school, met werk en in hun sociale leven. Als die problemen niet worden opgelost, kunnen ze psychische klachten krijgen.

Het behandelen van cliënten met een verstandelijke beperking vraagt om maatwerk, systemisch en multidisciplinair werken. Daarom hebben we bij GGZ Delfland het expertiseteam LVB (licht verstandelijke beperking) opgericht. Dit expertiseteam is een specialistisch team met kennis van en middelen voor het behandelen van mensen – jong en oud – met een IQ lager dan 85 én psychiatrische klachten. We helpen ze op weg door ze te leren omgaan met wat ze moeilijk vinden.

Hoe ziet onze hulp eruit?

Omdat ze hun gevoelens en gedrag soms moeilijk uit kunnen leggen, is niet altijd meteen duidelijk wat er aan de hand is bij mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische klachten. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld, onderzoeken we met een multidisciplinair team welke behandeling passend is. Samen maken we dan een behandelplan.

Familie en vrienden zijn belangrijk

Familie, vrienden, ondersteuners of begeleiders kunnen ons goed helpen tijdens en na de behandeling. Voor de cliënt kunnen ze een goede steun zijn. Daarom stimuleren we om ze naar de gesprekken mee te nemen. We vertellen hen wat er aan de hand is en hoe zij het beste kunnen helpen. Daarnaast bieden wij hen praktische en emotionele ondersteuning als dat nodig is.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens