Als het echt niet anders kan

Opname in de kliniek

Kortdurende opname

Een opname kan nodig zijn als je ernstige psychiatrische problemen hebt, die direct behandeld moeten worden. Bijvoorbeeld als je een gevaar voor jezelf of anderen bent door bijvoorbeeld zelfmoordgedachten of een psychose. Ook kan het zijn dat een behandeling op de polikliniek onvoldoende helpt en dat het verstandig is om je de behandeling tijdelijk intensiever aan te bieden.

Een opname proberen we altijd zo kort mogelijk te laten duren. Afhankelijk van de ernst van je problemen varieert het van enkele dagen tot enkele weken. Of je wordt opgenomen op een gesloten afdeling of een open afdeling ligt aan je problematiek.

Langdurige opname

Soms hebben mensen langere tijd zorg nodig omdat ze last hebben van langdurige en ernstige gedragsproblemen. Deze mensen bieden wij opname op een van onze langdurige verblijfsafdelingen. Afhankelijk van de ernst van de problemen, en de mate van bescherming en veiligheid die iemand nodig heeft, wordt hij of zij opgenomen op een open of gesloten afdeling.

Open afdeling

De afdeling wordt open genoemd omdat je met instemming van je behandelaar de mogelijkheid krijgt om overdag of in het weekend ergens naartoe te gaan. Bijvoorbeeld doordeweeks naar een dagbestedingsactiviteit en in het weekend naar familie. Op de open afdeling bepaal je samen met je behandelaar hoe de behandeling verloopt. De opname eindigt als de crisis is opgelost en je weer in staat bent om je thuis te redden. Meestal krijg je dan nog wel een vervolgbehandeling in de polikliniek of bij je thuis.

Gesloten afdeling

Op de gesloten afdeling krijg je 24 uur per dag, 7 dagen in de week bescherming en toezicht. De gesloten afdeling biedt je de extra behandeling, aandacht en zorg die je op dat moment nodig hebt. Samen met je behandelaar bepaal je hoe de behandeling verloopt. De opname eindigt als je voldoende stabiel bent. Meestal krijg je dan nog wel een vervolgbehandeling, op de open afdeling, in de polikliniek of aan huis.


Wat gebeurt er bij een opname?

Opnamegesprek

Op de dag dat je wordt opgenomen, heb je een opnamegesprek met je behandelaar (psychiater, arts of psycholoog) en een verpleegkundige. In het gesprek willen we inzicht krijgen in onder meer je klachten, problemen, leefsituatie, sterke kanten en lichamelijke conditie. Daarnaast is erg belangrijk dat je ons vertelt welke doelen je zelf door de opname wilt bereiken en hoe wij je daarbij kunnen helpen. Ook leggen we in dit gesprek uit hoe het er op de afdeling aan toe gaat. Wat bijvoorbeeld de tijden zijn voor slapen en rusten, eten, therapie, dagbesteding en bezoek. Iedere cliënt wordt ook bij de opname lichamelijk onderzocht zodat we een indruk krijgen van je huidige lichamelijke gesteldheid. In sommige gevallen kunnen we besluiten om uitgebreider onderzoek te doen.

Behandelplan

Op basis van het opnamegesprek, de vervolggesprekken met de afdelingsarts en dagelijkse observaties door de verpleegkundigen, maken we een behandelplan. In dit plan stel je samen met je behandelaar jouw behandeldoelen vast en de acties die ertoe moeten leiden dat je klachten en problemen afnemen of wellicht oplossen. Tijdens je behandeling bespreken we regelmatig de voortgang en passen we het behandelplan aan als de omstandigheden daarom vragen.

Persoonlijke begeleider

Je krijgt een persoonlijke begeleider. Dat is altijd een medewerker uit het verpleegkundig team van jouw afdeling. Je persoonlijk begeleider zal je tijdens je verblijf begeleiden en ondersteunen en is voor jou en je familie het vaste aanspreekpunt.

Voorzieningen

Als je bij ons opgenomen wordt, krijg je een eenpersoonskamer met bed tot je beschikking. Meestal heb je ook een eigen badkamer. Voor je maaltijden zorgen wij, driemaal per dag. Koffie en thee zijn vrij beschikbaar. Bezoek is welkom op vaste tijden, deze tijden verschillen per afdeling. Als je buiten deze tijden bezoek wilt ontvangen, is dit in overleg vaak wel mogelijk.

Vast dag- en nachtritme

Mensen met een psychische stoornis hebben vaak behoefte aan een vast dag- en nachtritme. Alle afdelingen bieden daarom een dagstructuur door middel van een dagprogramma, groepsprogramma of individueel programma. Daarnaast zijn er vaste tijden voor slapen en rusten, eten en bezoek.

Nazorg

Om ervoor te zorgen dat het ook na je opname goed met je blijft gaan, is het belangrijk dat er nazorg is. Al tijdens de opname kijk je samen met je behandelaar naar passende zorg. Dat kan bijvoorbeeld zorg op de polikliniek of bij je thuis zijn.


Familie en naasten

We vinden het belangrijk om tijdens je opname jouw familie of naasten te betrekken bij de behandeling. Met hen maken we afspraken hoe ze je kunnen helpen en wat zij nodig hebben om die hulp te kunnen bieden.


Contact met zingevingsbegeleiders

Voor je eigen herstel is het belangrijk een betekenisvolle plek te kunnen geven aan je psychiatrische aandoening en weer (nieuwe) levensmogelijkheden en toekomstdromen te vinden. Ook moet je weer positief naar jezelf kunnen kijken en leren vertrouwen op je eigen kracht. Zo kun je grip krijgen op je leven. Maar, misschien vraag je je af wat het leven zinvol maakt nu jij je zo voelt. Of waar je kracht vandaan kunt halen en hoe anderen dit doen. Onze zingevingsbegeleiders kunnen je helpen bij het vinden van de antwoorden. Samen zet je op een rijtje hoe je in het leven wilt staan, wat je wilt met je bestaan en hoe je daaraan vast kunt houden.

Wanneer kun je de hulp van een zingevingsbegeleider inzetten?

Onze zingevingsbegeleiders houden groepsgesprekken op verschillende afdelingen in onze klinieken. Individuele gesprekken zijn ook mogelijk. Daarin staat jouw thema of levensvraag centraal. Maar ook als je zonder een specifieke vraag eens wilt praten, kun je terecht bij onze zingevingsbegeleiders. Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek met een zingevingsbegeleider (geestelijk verzorger), kun je dit aan je behandelaar vragen, maar ook direct zelf contact opnemen door een e-mail te sturen naar geestelijkeverzorging@ggz-delfland.nl.

Verhalen van cliënten en medewerkers

Ervaringsverhalen