Poli ouderen

Er wonen in Nederland steeds meer ouderen, die ook steeds langer leven. Daarmee neemt de vraag naar ouderenpsychiatrie toe. Oudere mensen hebben met veel veranderingen te maken: lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten, minder sociale contacten en problemen met het geheugen. Dit kan psychische problemen veroorzaken of verergeren. De behandeling van ouderen vraagt daarom om een specifieke aanpak. Ouderen kunnen onder meer bij ons terecht met klachten over somberheid, verwardheid, verslaving als die samen gaat met een psychische stoornis, angsten, autisme, psychotische aandoeningen en klachten waarvoor geen oorzaak gevonden kan worden.

Hoe ziet onze hulp eruit?

Onze hulp is afgestemd op de vragen en problemen van ouderen. We bieden aandacht voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van ouderen, aangezien de lichamelijke conditie invloed kan hebben op psychische klachten. Samen met de cliënt maken we een behandelplan. We streven er daarbij naar dat cliënten zelfstandig kunnen leven en behandelen daarom zoveel mogelijk ambulant (thuis), poliklinisch of in deeltijd.

Familie en naasten zijn belangrijk

Familie en naasten zijn heel belangrijk bij het werken aan herstel. Daarom betrekken wij ze graag bij de behandeling, als de cliënt daar ook mee akkoord is. Daarom stimuleren we om ze naar de gesprekken mee te nemen. We leggen hen uit wat er aan de hand is en hoe zij het beste kunnen helpen. Daarnaast kunnen zij praktische en emotionele ondersteuning ontvangen als dat nodig is.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens