Behandeling en begeleiding

Poliklinische behandeling

Op onze poliklinieken kun je terecht voor behandeling en begeleiding. Een poliklinische behandeling kan bestaan uit gesprekken, groepsbijeenkomsten of een combinatie van hiervan.

Wat is poliklinische behandeling?

Een poliklinische behandeling is een behandeling waarbij je gedurende een bepaalde periode regelmatig één-op-één-gesprekken hebt en oefeningen doet met je behandelaar. Op onze poliklinieken worden verschillende behandelingen gegeven, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie of farmacotherapie. Het is vaak ook mogelijk om in overleg met je behandelaar een deel van de behandeling online te volgen.

Bekijk de behandelingen die we bieden

 

Eigen regie

We helpen jou de regie over je leven terug te vinden. Jouw wensen en behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. We geven jou, wanneer dat kan, veel zeggenschap. Tijdens de behandeling zijn we transparant in onze overwegingen en de keuzemogelijkheden. Beslissingen nemen we samen en we kijken samen wat werkt. Hierdoor neem je actief deel aan je herstel en krijg je weer grip op jouw situatie.

 

Kortdurend generalistisch karakter van de behandeling

Bij de start van een behandeling formuleren we een duidelijke hulpvraag en behandeldoelen. Omdat iedereen andere (zorg)behoeften en wensen heeft, bekijken we samen met jou welke behandeling het best past bij jouw wensen en hoe we dit praktisch in kunnen richten. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, maar intensief of langdurig als dat nodig is. Bij een kortdurende behandeling is het streven om binnen 540 minuten (verdeeld over sessies) aan de behandeldoelen te werken en er samen voor te zorgen dat je hierna weer op eigen kracht verder kan.

Meer weten over hoe een poliklinische behandeling eruitziet? 

Bekijk hier het stappenplan

 

Groepsbijeenkomsten

Naast één-op-één-gesprekken met je behandelaar is het vaak ook mogelijk op de polikliniek deel te nemen aan groepsbijeenkomsten. Het voordeel ervan is dat deelnemers veel steun aan elkaar kunnen hebben en ervaringen kunnen uitwisselen. Alles wat in een groep besproken wordt, is uiteraard vertrouwelijk.

In een groep zitten meestal acht tot twaalf deelnemers. De groep wordt begeleid door een of twee therapeuten, afhankelijk van de grootte van de groep. Groepstherapieën zijn er in verschillende vormen. Zo zijn er gestructureerde groepen waarin volgens een vast draaiboek onderwerpen aan de orde komen en vaardigheden worden aangeleerd. Daarnaast zijn er groepen waarbij de focus meer ligt op inzicht krijgen in je patronen. Dit wordt meestal groepspsychotherapie genoemd. Je behandelaar kan je meer vertellen over de mogelijkheden.


Locaties poliklinieken

Verspreid in de regio’s Haaglanden en Rijnmond hebben wij op meerdere locaties poliklinieken, zodat we voor iedereen makkelijk te bereiken zijn.

Bekijk de locaties voor basis ggz

Bekijk de locaties voor specialistische ggz

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Vragen over behandelingen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens