GGZ Delfland rookvrij

Binnen GGZ Delfland willen we onze medewerkers en cliënten een gezonde werk-, behandel- en verblijfsomgeving bieden en willen we helpen om dit samen te bereiken. Daarom werken we toe naar een rookvrije organisatie. Met GGZ Delfland rookvrij sluiten we aan op het Nationaal Preventieakkoord met betrekking tot roken, dat eind 2018 door de Nederlandse GGZ is ondertekend. Daarmee steunen we het grote maatschappelijke belang van dit akkoord.

Voorbeeldfunctie

Als zorgorganisatie hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied van gezond gedrag. Denk hierbij aan gezonde voeding, voldoende beweging, maar ook een gezonde werk- en leefomgeving. De gezondheidszorg is er om mensen beter te maken. Daar past roken niet bij.

Wat betekent GGZ Delfland rookvrij?

Voor het rookvrij houden van de terreinen en gebouwen zijn we samen verantwoordelijk. Daarom maken we een aantal afspraken met elkaar:

Medewerkers
Medewerkers roken niet onder werktijd en zijn ook niet herkenbaar als roker op de werkplek. Dat betekent niet naar rook ruiken en geen rookwaar zichtbaar bij zich hebben.

Cliënten
Voor opgenomen cliënten geldt dat er niet gerookt mag worden in de gebouwen en op terreinen van GGZ Delfland, behalve op aangewezen plekken buiten de gebouwen. We vragen cliënten die een behandelaar thuis ontvangen om voor en tijdens dit bezoek niet te roken.

Bezoekers en leveranciers
Ook bezoekers en leveranciers mogen niet roken op de terreinen van GGZ Delfland. In contracten en inkoopvoorwaarden met leveranciers wordt vastgelegd dat ook medewerkers van deze bedrijven niet mogen roken in de gebouwen en op de terreinen van GGZ Delfland.

Rookvrij worden en zijn

Om een rookvrije organisatie te worden en zijn, hebben we de hulp, betrokkenheid en inzet van iedereen nodig. We spelen allemaal een rol in het uitdragen van dit beleid naar collega´s, cliënten, bezoekers en leveranciers. Spreek elkaar aan en voer het gesprek over roken. Op een positieve manier, met een kwinkslag of een beetje humor.

Stoppen met roken

Stoppen met roken blijft een eigen keuze. Als je bij ons onder behandeling bent en wilt stoppen met roken, dan zullen wij je hierin uiteraard ondersteunen. Jouw behandelaar kan de mogelijkheden met je bespreken. Ook voor vragen kun je terecht bij jouw behandelaar.

Vragen kun je mailen naar rookvrij@ggz-delfland.nl.

Rookvrije Generatie

De slechte effecten van roken zijn bekend. De initiatiefnemers van Nederland Rookvrij zijn de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De missie van Nederland Rookvrij is om opgroeiende kinderen te beschermen tegen roken en meeroken. Samen zetten wij ons in voor het realiseren van rookvrije zorg en een rookvrije generatie.

Lees hier het nieuwsbericht over GGZ Delfland rookvrij