Samen zorgen voor cliënten

Cliëntenraad

We hebben een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van cliënten van GGZ Delfland behartigt. De leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt bij GGZ Delfland.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten en bewaakt de kwaliteit van zorg. Hij adviseert de raad van bestuur over het beleid van GGZ Delfland en over onderwerpen die het welzijn van cliënten raken. Denk aan de bouw en renovatie van (poli)klinieken, zorgprogramma’s, privacy, eten, veiligheid, de klachtenregeling en het meten van de cliënttevredenheid. De cliëntenraad behartigt geen individuele belangen of klachten. Met individuele klachten kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van GGZ Delfland.

De medezeggenschap en verantwoordelijkheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Waarom een cliëntenraad?

Wij vinden het belangrijk dat cliënten meedenken en meepraten over de zorg die we bieden. De leden van de cliëntenraad kunnen vanuit hun ervaring reageren op plannen en verbetervoorstellen doen voor onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Op die manier kan het zorgaanbod zo veel mogelijk worden afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten.

Wat doe je als lid?

Jouw ervaring als cliënt is belangrijk voor verbetering van ons zorgaanbod. Als lid van de cliëntenraad breng je die ervaring in. Daarnaast breng je ook de ervaringen van andere cliënten in door je ogen en oren open te houden en contact te leggen met mensen die nog bij ons in zorg zijn. De cliëntenraad vergadert elke week. Ook is er regelmatig overleg met de raad van bestuur, directieleden en medewerkers van GGZ Delfland. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg nodigt de cliëntenraad regelmatig deskundigen uit om te vertellen over relevante onderwerpen, zoals stigma, armoede en participatie. Ook bezoek je soms een congres of bijeenkomst over een thema, bijvoorbeeld over medezeggenschap of herstel.

De speerpunten

Dit zijn de belangrijkste speerpunten van de huidige cliëntenraad:

  • Aandacht en steun vragen voor problemen van cliënten. Mensen met psychische problemen kampen naast hun aandoening vaak ook met eenzaamheid, armoede, verminderde deelname aan de maatschappij, stigma en zelfstigma. Dat vraagt van hen extra kracht en vertrouwen in zichzelf om te kunnen herstellen. Het wegnemen van deze problemen draagt sterk bij aan hun herstel.
  • Meer ervaringsdeskundigen inzetten in de behandeling. Een ervaringsdeskundige weet uit eigen ervaring hoe het is om ziek te zijn en hiervan te herstellen. Ze hebben daardoor een realistische kijk op het herstelproces. Dat geeft de cliënt vertrouwen.
  • Het volgen van shared decision making binnen GGZ Delfland. Shared decision making, oftewel gezamenlijke besluitvorming, is een manier van communiceren waarbij de cliënt zo wordt geïnformeerd zodat hij samen met zijn behandelaar keuzes kan maken in het behandelproces.
  • Het beter informeren van cliënten over hun rechten. Bijvoorbeeld hun recht op ondersteuning van een patiëntvertrouwenspersoon wanneer de behandeling niet naar wens verloopt.

Jaarverslag cliëntenraad

Wil je weten hoe de cliëntenraad zich in 2019 heeft ontwikkeld en wat de raad allemaal heeft gedaan? Je leest het in het jaarverslag 2019.

Download het jaarverslag 2019

Meer weten of lid worden?

Ben je cliënt bij GGZ Delfland, Grip Delfland of Doel Delfland en wil je meer weten over onze cliëntenraad (of misschien wel lid worden) dan kun je contact opnemen met de cliëntenraad. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 015 260 75 13 en per e-mail via clientenraad@ggz-delfland.nl.

Leden van de cliëntenraad vertellen

Ervaringensverhalen

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens