Medewerkers zorgen voor collega’s

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een onafhankelijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen GGZ Delfland. De OR bestaat uit werknemers die namens de werknemers overleggen met de werkgever.

De raad bestaat uit 15 leden die iedere drie jaar via algemene verkiezingen worden gekozen. Iedere medewerker van GGZ Delfland die langer dan zes maanden in dienst is, kan zich kandidaat stellen. Medewerkers die ten minste drie maanden in dienst zijn, hebben stemrecht bij de verkiezingen.

Wat doet de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad wordt vroegtijdig betrokken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hij adviseert de raad van bestuur over beleid en doet dat vanuit het perspectief van medewerkers en met oog op hun collectieve belang. Daarnaast heeft de OR een beslissende stem in een aantal personeelsregelingen, zoals de werkkostenregeling, scholingsbeleid of verzuimbeleid. Een personeelsregeling kan niet worden ingevoerd als de OR daar niet mee instemt.

De medezeggenschap van de ondernemingsraad is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de CAO GGZ. Hierin staat precies waar de OR invloed op kan uitoefenen. Afhankelijk van het onderwerp kan de OR advies of instemming geven.

Waarom een ondernemingsraad?

Naast het feit dat het wettelijk verplicht is om een OR te hebben, vinden we het binnen GGZ Delfland vooral belangrijk dat de stem van de medewerkers wordt gehoord. Door de betrokkenheid van medewerkers bij het nemen van besluiten, kunnen we een goede afstemming vinden tussen de belangen van de organisatie en die van medewerkers. De ondernemingsraad heeft iedere zes weken een overleg met de raad van bestuur over lopende zaken en de plannen en afspraken voor de korte termijn. Als een beleidswijziging directe gevolgen heeft voor een groep medewerkers, let de OR erop of zij hun inbreng hebben gehad en of zij betrokken zijn bij de evaluatie. Waar nodig haalt de OR informatie op bij de betrokken medewerkers.

De speerpunten

Dit zijn de belangrijkste speerpunten van de huidige ondernemingsraad:

  • Werkplezier, waaronder gezondheid en welzijn medewerkers, ontwikkeling en ontplooiing medewerkers, verbinding van en tussen medewerkers, autonomie van medewerkers.
  • Communicatie binnen de organisatie.

Jaarverslag ondernemingsraad

Wil je weten hoe de ondernemingsraad zich in 2021 heeft ontwikkeld en wat de raad allemaal heeft gedaan? Je leest het in het jaarverslag 2021.

Download het jaarverslag 2021

Meer weten?

Wil je meer weten over onze ondernemingsraad, dan kun je contact opnemen met de OR via telefoonnummer 015 260 76 30 en per e-mail: ondernemingsraad@ggz-delfland.nl.