Een brug tussen zorg en beleid

Verpleegkundige en agogische staf

De verpleegkundige en agogische staf (VAS) is een adviescollege van verpleegkundigen, verzorgenden en agogen voor de raad van bestuur van GGZ Delfland. De VAS bestaat uit 7 leden en vertegenwoordigt alle verpleegkundige, verzorgende en agogische disciplines binnen GGZ Delfland.

Wat doet de verpleegkundige en agogische staf?

De verpleegkundige en agogische staf adviseert de raad van bestuur en organiseert bijeenkomsten gericht op het vergroten van verpleegkundig leiderschap. Zo draagt de VAS bij aan de ontwikkeling van zorgbeleid, de professionalisering van verpleegkundige vakinhoud en de beroepsgroepen en daarmee aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Waarom een verpleegkundige en agogische staf?

De huidige VAS is ooit spontaan begonnen door een aantal verpleegkundigen die zich meer wilden verdiepen in hun vak. Zij wilden zich verder ontwikkelen om de best mogelijke zorg te kunnen leveren aan mensen met een psychiatrische stoornis. Dat is nog steeds een speerpunt van de VAS, maar de werkwijze is nu anders.

Vanuit het idee dat de verpleegkundige en begeleidende professional zelf het beste weet hoe je kwalitatief hoogwaardige zorg levert, heeft de VAS een brug weten te slaan tussen praktijk en beleid. Dat heeft ervoor gezorgd dat de verpleegkundige beroepsgroep meer zeggenschap heeft gekregen en gesprekspartner is voor verschillende partijen. Dit is een belangrijke ontwikkeling ten aanzien van professionalisering en besluitvorming voor de bijna 600 verpleegkundige disciplines en agogen die onze organisatie telt. Door te investeren in vakmanschap en in een goede werkomgeving ontstaat er een meer aantrekkelijke werkplek voor verpleegkundigen.

Aandachtgebieden en activiteiten

De VAS houdt zich bezig met het creëren van een professionele werkomgeving waarbij kwaliteit van zorg voorop staat en waar verpleegkundigen maximale zeggenschap en eigenaarschap hebben over hun vak. Dit werkt door op alle niveaus binnen de organisatie. De VAS houdt zich bezig met aandachtsgebieden als excellente zorg, functiedifferentiatie, zorginnovatie en digitalisering. De focus ligt daarbij op kwaliteit van zorg en de relatie met alle belanghebbenden in de organisatie en de invloed op het zorgbeleid. Ook houden de leden van de verpleegkundige en agogische staf zich bezig met de ontwikkeling van hun vak, door kennis te delen en leiderschap te stimuleren. Niet vanuit een ivoren toren, maar juist vanuit de praktijk. Zo vragen de leden hun collega’s regelmatig om input over de meest uiteenlopende kwesties. Dit alles met als doel dat cliënten en hun naasten in de beste zorg krijgen.

Jaarverslag verpleegkundige en agogische staf

Wil je weten hoe de verpleegkundige en agogische staf zich in 2021 heeft ontwikkeld en wat de staf allemaal heeft gedaan? Je leest het in het jaarverslag 2021.


Download het jaarverslag 2022

Meer weten?

Wil je meer weten over de verpleegkundige en agogische staf, dan kun je contact opnemen met de VAS per e-mail: vas@ggz-delfland.nl.