Afbouw van middelengebruik

Detoxificatie

Als je hulp nodig hebt vanwege een psychische stoornis en daarnaast een stoornis hebt in het gebruik van middelen zoals alcohol, cannabis, medicijnen of stimulerende middelen, is het nodig om eerst met het gebruik van middelen te stoppen. Detoxificatie, oftewel ontgiften, is het proces waarmee wij je helpen om gecontroleerd het gebruik van de verslavende middel(en) af te bouwen. Je lichaam is zo afhankelijk geworden van alcohol, medicijnen of drugs, dat het moeilijk of zelfs gevaarlijk is om er plotseling mee te stoppen. Na de detoxificatie kunnen we aan de geestelijke verslaving gaan werken.

Wat doe je tijdens detoxificatie?

Tijdens de detoxificatie kun je last hebben van ontwenningsverschijnselen, denk aan hartkloppingen, zweten, rillen, slecht slapen, spierpijn en hoofdpijn. We begeleiden je tijdens dit proces en helpen om ontwenningsverschijnselen te minimaliseren, en ook medicijnen kunnen soms helpen. Je detoxificatie kan thuis of in de kliniek plaats vinden.

Wat is het resultaat?

Een detoxificatie duurt meestal niet langer dan tien dagen. Je lichaam is dan vrij van verdovende middelen. Meestal volgt hierna de behandeling van de geestelijke verslaving.

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Een behandeling is niet standaard, maar hangt af van jouw stoornis, en jouw wensen en behoeften. Deze behandeling bieden we aan bij de volgende stoornissen:

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens