Gezinsbehandeling

Multi Family Group

Een Multi Family Group is een gezinsbehandeling voor mensen met psychotische klachten. Er wordt gepraat met familieleden, vrienden en andere naasten. Het doel van de groep is om met behulp van behandelaren de balans in jouw relaties te hervinden.

Wat doe je?

De Multi Family Group bestaat meestal uit vijf cliënten en hun familie en naasten. Door onder begeleiding van twee behandelaren met elkaar in gesprek te gaan, raken mensen betrokken bij elkaar en ondervinden ze steun van elkaar. Samen zoeken ze naar oplossingen voor de problemen die voortkomen uit een psychose.

Wat is het resultaat?

Door als familie te bedenken hoe je met elkaar om zou willen gaan, ontstaat een opbouwende sfeer. Op deze manier ben je minder met de ziekte bezig en probeer je de toekomst positief vorm te geven. Het gaat erom de krachten en veerkracht binnen de familie of vriendenkring op te zoeken, waardoor herstel van relaties kan ontstaan. Hierdoor vermindert stress en het risico op terugval van de psychose.

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Een behandeling is niet standaard, maar hangt af van jouw stoornis, en jouw wensen en behoeften. Deze behandeling bieden we aan bij de volgende stoornissen:

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens