Kansen creëren door sociaal sterker te worden

Relaties

Misschien heb je door je psychische stoornis minder contact met anderen. Het kan zijn dat je zelf geen zin hebt om af te spreken of dat familie en vrienden wegblijven. Ook kunnen er contacten zijn die nadelig voor je zijn, bijvoorbeeld met verslaafden.

We bekijken samen met jou hoe je sociale netwerk eruit ziet. Met wie heb je (nog) contact? Heb je familie of naasten? Wil je graag contact met meer mensen om je heen? We kunnen je helpen om weer in contact te komen met je naasten of om je sociale netwerk uit te breiden.

We helpen je uit je sociale isolement

Als je in een sociaal isolement zit, is het niet eenvoudig hieruit te komen. Daardoor kun je je neerslachtig, eenzaam en minderwaardig voelen, en misschien nog minder zin krijgen in contact met andere mensen. Maar, door samen iets te ondernemen, word je juist sociaal sterker en ontwikkel je nieuwe kansen voor jezelf. Het is daarom belangrijk sociaal actief te zijn. Met een gericht steuntje in de rug helpen we je vanuit Doel Delfland op verschillende manieren op weg. Dit maakt deelname aan de maatschappij een stuk makkelijker.

Bekijk onze recreatieve activiteiten

Bekijk de inloopmogelijkheden

Het betrekken en informeren van naasten

Tijdens je behandeling en begeleiding is het belangrijk om aandacht te hebben voor je naasten, zoals je partner, ouders en kinderen. Naasten hebben een onmisbare invloed op je herstel. Daarom betrekken we hen, met jouw goedvinden, zoveel mogelijk bij de zorgverlening. Ze horen van ons wat er aan de hand is en hoe ze daar het beste mee kunnen omgaan. Omgekeerd geven familie en naasten ons belangrijk inzicht. Zij kennen je vaak goed en weten wat er speelt.

Mocht je niet willen dat naasten bij je behandeling betrokken worden, dan kan door je behandelaar worden doorgevraagd wat er in de weg staat. Is het contact met je naasten al lang geleden verbroken, dan kunnen we een rol spelen in het herstel hiervan.

We gaan stigmatisering tegen

Vooroordelen vormen vaak een belemmering voor deelname aan de maatschappij. Hoewel bijna de helft van de Nederlanders ooit te maken krijgt met een psychische aandoening, rust hierop nog een groot taboe. Mensen vinden het moeilijk als iemand zich anders gedraagt. Ze worden bang, of weten niet hoe ze moeten reageren. Met als gevolg dat mensen zich nog vaak schamen voor hun psychische stoornis. Als je het negatieve beeld van anderen gelooft en gaat zien als onderdeel van je identiteit, dan is sprake van zelfstigma. Om stigmatisering en zelfstigma tegen te gaan, proberen we dit thema bespreekbaar te maken binnen en buiten GGZ Delfland. Dit doen we bijvoorbeeld met ervaringsdeskundigen die hun eigen verhaal vertellen.

Wil je meer weten over (soorten) stigma, kijk dan op www.samensterkzondersigma.nl. Op deze website vind je ook tips en tools om zelf het gesprek te voeren over jouw stoornis.