Resultaten van behandelingen (ROM)

Als je cliënt bent, is het belangrijk dat de behandeling het juiste resultaat heeft. Daarom meten we de resultaten van de behandeling.

Vragenlijsten

Met behulp van vragenlijsten die je alleen of samen met je behandelaar invult, onderzoeken we of je psychische klachten gedurende de behandeling afnemen. Ook kijken we wat de invloed van de behandeling is op je dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring. In het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten.

Hoe werkt het?

De vragenlijsten vul je aan het begin en einde van je behandeling in en daarnaast in elk geval jaarlijks. Samen met je behandelaar kun je er ook voor kiezen de vragenlijsten vaker in te vullen. Het invullen gaat digitaal, in een computer op de (poli)kliniek of thuis via een beveiligde internetlink. Je behandelaar bespreekt altijd de uitkomsten van de vragenlijsten met je.

Als het niet de eerste keer is dat je de vragenlijsten invult, dan zal je behandelaar de uitkomsten vergelijken met eerdere metingen. Zo kunnen we je vooruitgang in de gaten houden en bijsturen als dat nodig is.

Meer weten over de vragenlijsten?

Wil je meer weten over de vragenlijsten? Of heb je bezwaar tegen het invullen ervan? Bespreek dit met je behandelaar.

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens