Herstel chemisch evenwicht

Elektroconvulsietherapie

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een effectieve behandeling als je een ernstige depressie hebt. ECT kan een optie zijn als andere behandelingen en medicijnen niet voldoende werken. Tijdens een ECT-behandeling wordt met elektriciteit een epileptische aanval opgewekt. Hierdoor herstelt het chemische evenwicht in de hersenen en kunnen depressieve klachten minder worden, of zelfs helemaal weggaan. ECT is een veilige behandeling en is niet te vergelijken met hoe het vroeger werd toegepast.

Hoe werkt elektroconvulsietherapie?

Tijdens de ECT-behandeling ben je onder volledige narcose. Je voelt daardoor niets. Er zijn altijd een anesthesist en psychiater aanwezig, en meestal ook een verpleegkundige. Zij zorgen goed voor je.

  • Voor de behandeling krijg je een infuus in je arm.
  • Je krijgt een verdoving en spierverslappende stoffen en valt in slaap.
  • Zodra je onder narcose bent, wordt via twee elektroden op je hoofd een korte stroomstoot gegeven.
  • Hierdoor krijg je een epileptische aanval.
  • Door de spierverslappers zal je lichaam niet schokken.
  • De behandelaren meten je hersenactiviteit, zo kunnen ze zien of de epileptische aanval optreedt en hoe lang het duurt.

De epileptische aanval duurt 30 tot 60 seconden, niet langer. De narcose duurt meestal niet meer dan tien minuten. Tijdens een ECT-behandeling heb je meerdere van deze sessies.

Het resultaat

Door de korte stroomstoot herstelt het chemische evenwicht in je hersenen. Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen hersencellen. In de meeste gevallen verdwijnen hierdoor je klachten.

Informatiefolder

Als de behandelaar denkt dat een ECT-behandeling de juiste behandeling is dan bespreekt hij dit met je. Je krijgt dan ook altijd een informatiefolder mee.

Download de informatiefolder

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Een behandeling is niet standaard, maar hangt af van jouw stoornis, en jouw wensen en behoeften. Deze behandeling bieden we aan bij de volgende stoornissen:

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens