Behandeling posttraumatisch stressstoornis

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) helpt als je psychische klachten hebt na een ingrijpende gebeurtenis. Denk aan een ernstig verkeersongeval, misbruik of een geweldincident. Met EMDR leer je de nare ervaringen te verwerken door erover te vertellen terwijl tegelijkertijd je aandacht wordt weggeleid. Beelden worden hierdoor vager en kleiner en je herinneringen verliezen hun kracht en emotionele lading.

Wat doe je tijdens EMDR?

Tijdens de behandeling denk je actief terug aan het beeld waar jij in het hier en nu nog het meeste last van hebt. Tegelijkertijd leidt je behandelaar je af. Je moet bijvoorbeeld zijn bewegende hand volgen, of een heen en weer bewegend groen licht. Daarna krijg je een moment van rust. Je behandelaar vraagt je wat er in je gedachten naar boven komt. Hierdoor komen gedachten, gevoelens en soms ook lichamelijke reacties zoals hoofdpijn of misselijkheid op gang. Als je behandelaar je vervolgens vraagt opnieuw terug te denken aan de gebeurtenis, dan kun je daar vaak beter mee omgaan.

Foto behandeling EMDR

Wat is het resultaat?

Door de behandeling een aantal keer te herhalen verliest de gebeurtenis steeds meer aan lading en kun je het uiteindelijk een plek geven in je leven. Heb je last van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan ben je waarschijnlijk al na enkele behandelingen geholpen. Je kunt dan je dagelijkse bezigheden weer oppakken. Heb je een langdurig trauma meegemaakt of een complexer probleem, dan duurt de behandeling langer.

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Een behandeling is niet standaard, maar hangt af van jouw stoornis, en jouw wensen en behoeften. Deze behandeling bieden we aan bij de volgende stoornissen:

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens