Aandacht voor verslaving en stoornis

Geïntegreerde dubbele diagnose behandeling

Een stoornis in het gebruik van middelen en psychische stoornissen bestaan vaak naast elkaar, daarom is het goed om de behandelingen te combineren. Geïntegreerde dubbele diagnose behandeling is gericht op je motivatie om het gebruik van alcohol of drugs te veranderen, met daarbij ook aandacht voor je psychische problemen.

Wat doe je?

Samen met jou wordt een behandelplan opgesteld dat uit verschillende fases bestaat. De hulp die we bieden, verandert met het stadium van verandering waarin je je bevindt en met je motivatie voor behandeling. We onderscheiden de fases: contact maken, overtuigen, motiveren, actieve behandeling en terugvalpreventie. De behandeling kan onder meer bestaan uit:

  • motiverende gespreksvoering: we helpen je bij de bewustwording van de consequenties van middelengebruik, de wens op vooruitgang en de opbouw van motivatie voor behandeling van de problematiek.
  • counseling bij middelengebruik: je leert omgaan met trek, terugval voorkomen en risicosituaties vermijden.
  • groepsbehandeling: hierin kun je met anderen praten over gebruik en de gevolgen daarvan op je leven.
  • familiebegeleiding: psycho-educatie om stress bij familieleden te verminderen, voor hulp om terugval te voorkomen en voor een goede samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en familie.
  • farmacotherapie.

Wat is het resultaat?

Als je naast je stoornis in het gebruik van middelen een psychische stoornis hebt, is het goed om behandelingen te combineren. Zou je bijvoorbeeld een verslaving behandelen zonder de psychische stoornis aan te pakken, dan is de kans op terugval groot. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van jouw eigen motivatie.

Waar we kunnen helpen

Stoornissen

Een behandeling is niet standaard, maar hangt af van jouw stoornis, en jouw wensen en behoeften. Deze behandeling bieden we aan bij de volgende stoornissen:

Meer weten?

Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland

We helpen je graag.

Naar Hoe wij je helpen Naar Hulp & ondersteuning

Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland

Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider. Als naaste heb je vooraf toestemming nodig van de cliënt.

Ik heb geen contactgegevens